Uzmanlık Alanlarımız

Türkiye’nin gelişen ve dünyaya entegre olan ekonomisi ve bu kapsamda çeşitlenen hizmet taleplerine cevap verebilmek amacı ile Hancızade Hukuk bünyesinde, konusunda uzman avukatlardan oluşan kadromuz bulunmaktadır.


Tecrübeliyiz

Alanında Uzman Kadromuzla Sizlere Hizmet Veriyoruz.

Uzmanız

Hancızade Hukuk Olarak, Alacak, İş ve Diğer Davalarınızda Yanınızdayız.

Başarılıyız

Katıldığımız Her Davadan Yüksek Orantıda Başarılar Elde Ediyoruz.

Kısaca Hakkımızda


Hancızade Hukuk Bürosu Avukat Onur HANCIZADE tarafından 2017 yılında kurulmuş olup, İstanbul Şişlide’de bulunan adresinde hizmet vermektedir. Bireylere ve kurumlara ihtiyaçlarına özel olarak sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmeti ile hukuki sorunlarınıza en hızlı ve doğru çözümü büromuzda bulabilirsiniz.

Hancızade Hukuk Bürosu, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana ve Kayseri olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde yerel hukuk bürolarıyla, uluslararası alanda ise İngiltere, Azerbaycan, Kazakistan ve Japonya’daki doğrudan girişimleri ile Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Belçika ve Körfez Ülkelerinde işbirliği halinde olduğu hukuk bürolarıyla müvekkillerine dünya ölçeğinde hizmet vermektedir.

Devamını oku…

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Durumunda İşçinin Hakları Fazla çalışma, bir iş yerinde çalışan personelin günlük olağan çalışma saatinin üzerinde çalıştığı saatlere verilen isimdir. 4857 sayılı İş Kanununun 41. maddesine göre bir iş yerinde [...]

Daha fazla oku

Genel olarak senet, bir kişinin kendisi aleyhine delil oluşturmak üzere imzalayıp karşı tarafa verdiği yazılı bir cisimdir ve bir borcunu ihtiva eder. Bonolardan doğan alacak için açılacak icra takibi Türk Ticaret Kanunu madde 749 uyarınca [...]

Daha fazla oku

Mirastan Yoksunluk Sebepleri

    Mirastan Yoksunluk Sebepleri       “ Aşağıdaki kimseler mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:   Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler;   Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı [...]

Daha fazla oku

Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası   Borçlu olmadığının tespitinde korunmaya değer bir yararı bulunmaması halinde borçlu olmadığının tespiti için dava açabilir (İİK m. 72/2)   Alacaklının takibe girişmesinden sonra, hatta takip kesinleştikten sonra da borçlunun, borçlu olmadığının tespitini mahkemeden [...]

Daha fazla oku

İcra Takibi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  İcra Takibi Nedir ve Kimler Başlatabilir?   İcra takibi, borçlu olan kişinin herhangi bir sebep göstermeksizin borcunu ifa etmemesi durumunda, alacaklı kişinin bu borcu devlet aracılığıyla tahsil etmesine icra takibi denilmektedir. İcra takibi, borçların devlet yardımı [...]

Daha fazla oku

İş Davalarında Maaş Alacağı

İŞ DAVALARINDA MAAŞ ALACAĞI  Maaşın geç ödenmesi veya eksik ödenmesi İş Kanununun 34. Maddesi gereği, ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içerisinde ücreti mücbir sebep gösterilmeksizin ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. İşbu kanun [...]

Daha fazla oku

Evlilikte Cimrilik ve Ekonomik Şiddet

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi , boşanma davasında, erkeğin “aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı, bu nedenle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu” sonucuna vardı. “Olaylar kadının kişilik haklarına da [...]

Daha fazla oku

EVLENME-BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI (İDDET MÜDDETİ)

  Türk Medeni Kanunun (TMK m132f.III) kadın için öngörülen bekleme süresine göre; evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona erdiren kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması [...]

Daha fazla oku
Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp