Alacak & Miras Avukatı

Makaleler geri dön

Alacak & Miras Avukatı

Miras Avukatı

Hukuk, uğruna savaşlar verilen ve kanlar dökülen bir hayati kavram olmaktadır. Nitekim adalet kavramı herkes için geçerli olan bir kavram olmaktadır. Devlet birliği ve devletlerin varlığı da zaten temelde adalet ve hak aramanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Hak ve adalet kavramlarının iyice ortaya çıkmadığı ve yerleşmediği toplumlarda ya da devletlerde kişiler bireysel hak ve adalet arayışı içerisine girerler ve bu durumda tarihte olduğu gibi karmaşayı beraberinde getirir.

Nitekim modern toplumlar ilk etapta adalet, hak ve hukuk temelinde ele alınır ve bu kapsamda modern olarak bilinir. Zaten adaletin sağlandığı toplum ya da devletlerde toplumsal bir memnuniyet hali mevcut olur ve bu durumda tüm alanlara yansır. Adalet kavramının icra edilmesi ve hayat bulması için belirli kollar bulunur. Bu kollardan bir tanesi de avukatlık mesleği olmaktadır.

Bu kapsamda avukatlık mesleği de aranan bu adalet ışığında birçok alt başlığa dayanır. Spor avukatı, ceza avukatı ve miras hukuku avukatı gibidir. Her birisi kendi alanında özel eğitimlere ve özel yasalara tabi olarak hareket eder. Bu kapsamda farklı konular da alanında uzman olan avukata gidilir.

Avukatlık Nedir?

Avukatlık; adalet, hak ve yasa alanlarında hak aramak isteyenler için mahkemelerde savunulmak ve ilgili alanda geçerli olan yasaların kendisi için savunulmasını arzulayan kimselerin başvurduğu ve yunanca güzel konuşan kişi anlamına gelen advocatus kelimesinden gelen avukatlık mesleği bir dava vekilliği olmaktadır.

En az 4 yıllık yükseköğrenim eğitiminin ardından yapılan stajlar neticesinde avukatlık mesleği icra edilebilir. Bunun yanında avukatlık Roma medeniyetinden gelen bir meslek olmaktadır. Demokratik toplumların var ettiği ve etmesi gerektiği bir meslektir. Hukuk çok yönlü bir meslek olduğu için birçok alt başlığı vardır. Bu avukatlık başlıkları arasında;

  • Aile avukatı
  • Ceza avukatı
  • Miras avukatı
  • Tenfiz avukatı
  • Boşanma avukatı
  • Uzlaştırma avukatı

yer alır. Her bir alan özel uzmanlık ister. Hukuk okuyan kişiler eğitim sürecinden sonra hangi alanda uzman olmak istediklerin belirleyip ona göre hareket ederler.

Miras Avukatı Nedir?

Miras, ölen kişilerin geride bıraktıkları mal ya da borçlardan oluşur. Miras hukuku ve miras davası ise geride kalan bu durumun mirasçılar arasında nasıl pay edileceğini miras hukuku dalı kapsamında ele alan ve açıklayan hukuk dalıdır. Herhangi uyuşmazlık ya da olumsuz durumlarda ise miras hukuku alanı avukatları bu davalara vekillik ederler. Hukukta iki tür mirasçı vardır. Bunlar yasal ve atanmış mirasçılar olarak adlandırılır. Bu alan derin ve özel uzmanlık isteyen bir alan olmaktadır. Avukat tarafından yargı delikleri ve iyi analiz sonucu hareket etmesi gerekir. Nitekim miras hukuku önemli içerikleri barındırır.

Yasal Ve Atanmış Mirasçı

Yasal mirasçı kanunun ön gördüğü mirasçılar olmaktadır. Herhangi bir sözleşme ve vasiyetnameye ihtiyaç duymayan kişilerdir. Yasal miras 3 koldan ve 3 zümreden oluşur. Yasal mirasçılar 1. zümreden başlayarak diğerlerine göre hareket eder. Atanmış mirasçı ise miras bırakan kişinin ölmeden evvel varis olarak tayin ettiği kişidir. Bu durum vasiyetname ile yapılır.

Çekmeköy Miras Avukatı

Ülkemiz hukuk alanında oldukça geniş hizmetlere sahiptir. Nitekim özellikle bölgemizde demokratik yöntemler ile yönetilen tek ülke olarak ve hukuk alanında birçok mezuna ve bu mesleği icra eden hukukçuya sahip olarak önemli bir aşamadayız. Miras hukuku da yine hukukçuların en çok yöneldiği alanlardan birisi olmaktadır. Birçok ilimizde bu alanda hizmet verilir. Özellikle İstanbul da Çekmeköy miras avukatı olarak görev yapan kişiler bu hizmeti en uygun şekilde vermektedirler.

Makaleler geri dön