Araç Değer Kaybı Tazminatı

Makaleler geri dön

Araç Değer Kaybı Tazminatı

ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI NEDİR VE NASIL ALINIR

Gerçekleşen bir kaza sonrası aracın kaza yapmadan önceki değeri ile kazadan sonra ki değeri arasında oluşan farkın kusurlu taraftan kusuru oranında istenmesi tazminidir.

Araç değer kaybı tazminatı istenebilmesi için gereken şartlar

 

  • Gerçekleşen kazada %100 kusurlu olmamak

 

Olası bir kazada değer kaybı tazminatı isteyen tarafın %100 kusurlu olmaması gerekmektedir. Karşı tarafın kusuru oranı doğrultusunda araçta oluşan değer kaybı alınabilecektir. Dolayısıyla karşı tarafın kusursuz olduğu tazminatı talep edenin tam kusurlu olduğu durumda araç değer kaybı için başvurulması durumunda başvuru reddedilecektir.

 

  • İki veya daha fazla kişinin müdahil olduğu bir kaza olması

 

Oluşan değer kaybının talep edilebilmesi için kazaya biri ve birilerinin sebebiyet vermiş olması gerekmektedir aksi takdirde kişinin kendi kusuru sebebiyle kazaya karışması durumunda araç değer kaybı tazminatı için başvuru yapılamayacaktır.

 

  • Gerçekleşen Kazada araçta bir hasarın oluşmuş olması ve onarılması gerekmektedir

 

Kaza sonrası araçta bir hasar oluşması ve bu hasarın onarılması gerekmektedir. Onarılmamış hasar sebebiyle aracın değerinin düştüğü ispatlanamayacaktır. Bu sebeple Araç servis belgelesi, ekspertiz raporları hasarın onarıldığına dair somut delil oluşturmaktadır bundan sebeple bahsi geçen belgelere dayanarak araç değer kaybı istenebilmektedir.

 

  • Onarılan Parçalar daha önce başka bir kaza nedeni ile değiştirilmemiş ve onarılmamış olmalıdır

 

Daha önce başka bir kazada aynı bölgenin hasar görmüş olması ve onarılması durumunda değer kaybı istenemeyecektir. Örneğin kaza sonrası sol ön far kısmı zarar gören ve onarılan bir aracın başka bir kazada sol ön farının tekrardan zarar görmesi durumunda araç değer kaybı tazminatı istenemeyektir. Bu şartın aranmasının sebebi ise aynı yerden ikinci kez zarar gören bir aracın iki kez değerinin düştüğünü kabul edilemeyeceğinin olmasındandır.

 

Araçta Oluşan Değer Kaybı Hangi Hususlara Göre Belirlenecektir

 

  • Aracın marka ve modeli
  • Aracın model yılı ve trafiğe çıkış tarihi
  • Aracın kazar tarihi itibariyle muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri
  • Aracın kaza anındaki kilometresi
  • Aracın hasar geçmişi ve niteliği
  • Aracın değişen ve boyanan parçalarının olup olmadığı

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1409. maddesine göre ise trafik kazası esnasında değer kaybı oluşması durumunda meydana gelen kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortası, hem kaza dolayısıyla meydana gelen hasarı ve zararı karşılamakla, hem de doğrudan zarar olarak kabul gören değer kaybını telafi etmekle yükümlüdür. Karayolları Trafik Kanunu’nun 85. maddesine göre ise; “aracın bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.” şeklinde düzenlemeler mevcuttur.

 

 

Dava yolu ile değer kaybının tazmin edilmesi durumunda ise; kazada tam kusurlu olarak nitelendirilmemiş olan taraf, hasar gören eşyasının değerinde oluşan düşüş miktarında araçta oluşan değer kaybını ve bununla birlikte dolaylı olarak oluşan zarar olarak; ikame araç ya da kazanç kaybı bedeli talep etme hakkına da sahiptir.

 

 

Makaleler geri dön