Ataşehir Boşanma Avukatı

Makaleler geri dön

Ataşehir Boşanma Avukatı

Ataşehir Boşanma Avukatı

Boşanma Davası iki şekilde açılabilir:

  • Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası, her iki tarafın nafaka,tazminat,velayet,taşınır, taşınmaz mallar gibi konularda anlaşarak evlilik birliğini sona erdirme iradeleridir.

  • Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası ise, taraflar arasında boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu, maddi ve manevi tazminat, nafaka,velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. gibi konularda belli bir çekişmenin yaşandığı bir dava türüdür.

Ataşehir avukat hizmetlerinde tüm boşanma hukuku konuları takibi yapılıyor. Türk Medeni Kanununda Boşanma Sebepleri   özel ve genel olarak iki bölüme ayrılmıştır.

Genel olan sebepler ,Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması,Güven Sarsıcı davranışlar,hakaret,şiddet, evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi

Boşanmaya neden olan özel nedenler arasında şunlar Yargıtay tarafından onaylanmıştır;

  • Akıl hastalığının bulunması
  • Zina suçunun işlenmesi
  • Hakaret ve onur kırıcı davranışların sergilenmesi
  • Kişinin aile düzenine uymayan haysiyetsiz yaşam şeklinin bulunması
  • Aile konutunun terk edilmesi
  • Hayata kast

Boşanma avukatı, kendilerine başvuruda bulunan taraflara danışmanlık hizmeti sunarak, boşanmaya neden olacak kusurları ayrıntılarıyla ortaya koymaya çalışırlar.

Dava Dilekçesi

Boşanma davası açabilmek için taraflar birlikte Asliye mahkemeleri ya da aile mahkemelerine başvurabilirler. Kimlikleri ile başvuru yaptıklarında kendilerinden dava açılabilmesi için dilekçe istenir. Boşanma dilekçe örneği avukatlarda bulunmaktadır.

Vekalet vereceğiniz avukat, dava dilekçesini hazırlamanıza yardımcı olur ve birlikte dilekçenin teslim edilmesini sağlar. Boşanma dilekçelerinde, davalı ve davacı kimlik bilgileri, ikamet adresi, dava konusu, boşanma sebepleri ile detaylı açıklama ve delilere yer verilmelidir.

Boşanma avukatları, dava dilekçelerinin hukuki dayanaklara bağlı olarak hazırlanmasını sağlayarak, boşanmak isteyene tarafın haklılık yönlerini ortaya koymaya çalışırlar. Avukatlar, mahkemede, yaşanılan olaylara karşı müvekkilini daha iyi savunacak ve haklarını almasını sağlayacaktır.

Dava Takibi

Boşanma davalarının takibi işlemleri boşanma avukatları tarafından yapılmaktadır. Daha çok çekişmeli boşanma davaları uzun sürdüğü ve taraflar hakkında delil toplama aşaması bulunduğu için sürecin iyi takip edilmesi gerekiyor. Anlaşmalı boşanmalarda, dilekçe verilir ve tek celsede boşanma sonuçlandırılacağı için takip gerektirecek durumlar olmamaktadır. Çekişmeli boşanmalar sonunda, çocukların velayeti, nafaka ve maddi tazminatların talebi, mal paylaşımı gibi konuların da takip edilmesi gerekiyor. Verilen kararlara itirazlar yapılabilmekte ve alınan kararların değiştirilmesi avukatlar tarafından sağlanabilmektedir.

Mal Paylaşımı

Eşler, evliliklerini sürdürdükleri süre içerisinde birlikte mal edinmiş olabilmektedir. Boşanma durumlarında, mal paylaşımı büyük sorunlardan birisi olmaktaydı. Mal rejimi davası ile eşler arası malların dengeli dağıtılması sağlanmaktadır. Boşanma davası ile mal rejimi davası da sonuçlandırılmış olur.

Boşanma gerçekleşmeden mal paylaşımı gerçekleşmez. Boşanma davası ret edildiğinde, mal rejimi için açılan davada otomatik olarak ret edilmiş olacaktır. Anlaşmalı boşanmalarda, taraflar kendi aralarında yapacakları anlaşmalar ile mal paylaşımlarını kendileri yapabilirler. Mahkeme, taraflardan anlaşma protokolleri ister ve bu protokolde belirtilen durumlara göre boşanma, mal rejimi davasını sonuçlandırır. Eşler arası mal iadesi için her zaman dava açılabilecektir.

 

 

 

 

Makaleler geri dön