Avukat Vekalet Ücreti

Makaleler geri dön

Avukat Vekalet Ücreti

 

Hukuk adına profesyonel hizmeti sunan kişiler hiç şüphesiz avukatlardır. Kişiler, yaşadıkları soruna yönelik olarak bir uzman görüşü almak için avukata danışmaya ihtiyaç duyar. Avukatlar hem kanunlara uygun görüş beyan eden, hem de kişilere nasıl bir skalada yardım edeceklerini bilen hizmet erbaplarıdır. Ülkemizde avukatlara ulaşmak ve avukat ücretleri hakkında bilgi almak için onlarca platform bulunmaktadır. Avukat ücretleri verilen hizmetin şekline göre değişim göstermekte ve kanunlarca belirli dönemlerde belirlenmektedir.

Avukat Vekalet Ücretleri Ne Kadar?

Hukuksal problemler, kişi ve kuruluşları sıkıntıya düşürür. Adliye koridorları bu anlamda hep kötü anılmıştır. Bu kötü olma olayı avukatların kaliteli görüşleriyle yok edilebilmekte ve haklının mağdur olmaması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaları yaptırmak için de bir ücret ödemek son derece doğal olacaktır. 2019 yılı için avukatlık ücret tarifesi

02 Ocak 2019 yılında düzenlenmiştir. Bu tarifeye göre;

  • Takip dışında kalan davalar için büroda avukata danışmak 375,00 TL,
  • Avukatı bir yere çağırarak sözlü olarak danışmak 750,00 TL,
  • Avukata yazılı olarak danışmak
  • 750,00 TL,
  • Avukata dilekçe yazdırmak, ihbarname, protesto, ihtarname düzenlenmesi 550,00 TL,
  • Avukatın sözleşme tarzı evrakları hazırlaması, kira sözleşmesi ve buna benzer evraklar hazırlaması 725,00 TL olarak belirlenmiştir.

Farklı ve daha büyük konuları kapsayan görüşmeler için tarifede tüm detaylar anlatılmaktadır.

Ücretsiz Avukat Hizmeti Alınabilir Mi?

Ülkemizde hukuk alanında da yasalar düzenlenmiştir. Bu yasaların bir tanesi de avukatlık şekliyle ilgilidir. Bu anlamda avukat danışma ücreti bulunmayan durumlar söz konusudur. Yasalarda belirli bir gelir seviyesinin altında olan ya da hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin avukat ücreti ödemeyeceğinden söz edilmiştir.

Avukatlık Ücretinin Ödenmeyeceği Durumlar

Devlet tarafından hukuk alanı kurallarına göre Baro kişilere avukat tayini yapmak mecburiyetindedir. Ancak bu avukatlara da ödeme yapılması gerekmektedir. Bazı avukatlar ise kişilerin gelir seviyesine bakarak, kendi insiyatifleri doğrultusunda danışmanlık ücreti almayabilir. Hukuk alanında hakkını aramak zorunda olan ancak avukat ücreti ödemeye gücü yetmeyecek seviyede olanlar için Barolar, ücret konusunda insiyatif kullanmaktadır.

Özel Avukatların Vekalet Ücretleri

Avukatlık mesleğinde de, dava konuları hakkında seçim yapmak mümkündür. Avukatlar her davayı almak zorunda değildir. Fakat avukatlar, ücrette esneklik sağlayabilmektedir. Bu esneklik ücrette taksit yapmak ya da müvekkilini sıkmadan dava sonrasında ödeme almak şeklinde olabilmektedir.

Özel bürolarında hizmet sunan avukatlar konuyu enine boyuna irdeleyerek, çözümünü profesyonel yöntemlerle gerçekleştirmektedir. Avukat vekalet ücretleri alan avukatlar, bu ücretleri davayla ilgili yapmış oldukları çalışma, gidip gelme gibi masraflarında kullanmaktadırlar.

Avukatlar, boşanma, aile içi şiddet, çocuk hakları, kadın hakları, ticari davalar, iş ve işçi hukuku gibi konularda prosedürleri bilerek çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle yaşanmış ya da yaşanacak olan mağduriyetleri önlemenin en temel şekli avukata danışmak, avukattan destek almaktır.

 

Makaleler geri dön