Beykoz Avukat

Makaleler geri dön

Beykoz Avukat

Beykoz Avukat

Avukatlık alanında sunulan her türlü hizmet niteliği itibari ile oldukça uzmanlık gerektiren konulardan oluşur. Hukuki mevzuat konusundaki bilgi kadar, uygulamalar konusunda da deneyim sahibi olmayı gerektirir. Hukuk alanında hizmet veren hukuk büroları ve avukatlarda aynı şekilde mevzuat bilgisi ile donanımlı ve uygulamada deneyimli olmak zorundadır. Bu şekilde en güvenilir hukuki hizmet sağlanabilir.

Aile Hukuku ve Boşanma

Medeni hukuk alanına giren aile hukukunda karşılaşılan önemli konuların başında boşanma iş ve işlemleri gerekir. Niteliği itibariyle zor ve sıkıntılı bir süreç içerisinde hak kaybına uğramamak, mal ve velayet konularında sağlıklı hukuki hizmet alabilmek için iyi bir boşanma avukatı ile çalışmak ve ondan destek sağlamakta çok önemlidir.

Mahkeme önünde temsilden, dava dilekçesinin tanzimine, yapılacak taleplerden ileri sürülecek savlara, istinaf sürecinden davanın temyizine kadar her aşamada konusunda bilgili bir aile avukatı son derece önemli faydalar sağlar.

Doğru Talepler, Zamanında Başvuru

Aile hukukunu ilgilendiren davalarda da diğer hukuk alanlarında olduğu gibi hak düşürücü süreler, zamanaşımları, talep süreleri ve cevap için belirlenen bazı süreler bulunur. Aile hukuku uyuşmazlıkları arasında yer alan boşanma, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi davalarda profesyonel anlamda hukuki yardım son derece önemlidir. Gerek boşanma davası açma , gerek belirlenen süreler içinde işlem yapabilme ve gerekse de doğru talepleri iletebilme adına sağlanacak destek ile işlemleri yürütmek büyük faydalar sağlar.

Uzman bir avukat, aile hukuku alanında sürdürülecek boşanma davası gibi konularda yapacağı ön hazırlık ile dava sebebini çok iyi belirleme, yapılacak talepleri zamanında ve eksiksiz yapma gibi noktalarda önem taşır. Bu şekilde son derece zorlu ve yıpratıcı boşanma sürecinde, mevzuata hakim, uygulamada uzman en iyi boşanma avukatı sizin en büyük yardımcınız olacaktır

Mahkeme Önünde Temsil

Hukuk büroları ve avukatlar sağladıkları hukuki yardım ile çeşitli hukuk dallarında karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklar konusunda hizmet verirler.

Hukuk büroları ve avukatlar tarafından;

  • Kamu davalarının yer aldığı ceza hukuku
  • Kişiler arasındaki anlaşmazlıklara dayanan medeni hukuk ve özel hukuk alanı
  • Bir tarafında kamu idare ve kuruluşlarının yer aldığı idare hukuku
  • Mali konuları ilgilendiren vergi hukuku
  • İcra işlemlerine dair icra hukuku
  • Hukuki sözleşme ve her türlü hukuki işlem

Gibi çok çeşitli alanlarda sağlanacak hukuki destek, kişilerin yasal güvencesi açısından çok önemlidir. Tüm bu hukuk alanlarında görülecek davalarda, yapılacak taleplerde, sunulacak savunmalarda, mahkemeler ve yargı mercileri önünde temsil konularında, hukuki alanda yapılacak her türlü işlemlerde avukatlar vasıtasıyla hareket ederek doğru sonuçlara ulaşılabilir.

Hukuki Sözleşme ve İşlemler

Donanımlı bir avukattan sağlanacak tam bir hizmet içerisinde, mahkemeler ve savcılık gibi adli makamlar huzurunda alınan hizmet dışında hukuki nitelik taşıyan her türlü işlemde de yararlanılır. Bu kapsamda anlaşma, sözleşme ve mukavele düzenlenmesi gibi durumlarda ayrıca hukuki olarak yürütülen tüm işlemlerde, profesyonel destek görmek zarara uğramamak, hak kaybı yaşamamak adına oldukça önemlidir.

İçtihatlar ve Yargı Kararları

Hukuksal açıdan nitelikli hizmet alabileceğiniz bir hukuk bürosu ya da avukat mevzuat ve uygulama yanında ayrıca Yüksek Mahkeme karar ve içtihatlarını da takip etmelidir. Bu anlamda hukuki desteği istenilecek avukatın Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararları, içtihatları, içtihadı birleştirme kararlarını yakından takip etmesi çok önemlidir. Takip ettiği bu emsal kararları, mahkemeler ve adli makamlar önündeki talep ve savunmalarında kullanması da temsil ettiği kişiler ve müvekkilleri açısından çok büyük hukuki yararlar sağlar.

 

Makaleler geri dön