Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Makaleler geri dön

Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yetkili ve Görevli Mahkeme

Yetkili Mahkeme 

MK 168’e göre ,boşanma davasında yetkili mahkeme ,eşlerden birinin yerleşim yeri ya da boşanma davasının açılmasından önce son defa altı aydır birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Hükümden bağımsız bir yerleşim yerine sahipse ve ayrıca davadan önceki son defa altı aydan beri eşi ile ortak bir konutta oturmakta idiyse, boşanma davasına ister kendisinin ya da eşinin yerleşim yerinin, isterse son defa altı ay birlikte yaşadıkları yerin mahkemesi’ nde açabilir. Buna karşılık davacı eşin bağımsız bir yerleşim yeri yoksa, davayı ancak son defa altı ay birlikte oturdukları ortak konutun bulunduğu yer ya da eğer varsa diğer eşin oturma yeri mahkemesi’nde açabilir.

Her iki eşin de bağımsız yerleşim yerleri yoksa o zaman dava davadan önceki son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi nde açılır. Belirtmek gerekir ki, MK 168 açık olarak son defa altı aydır birlikte oturdukları ibaresini kullandığı için buranın yerleşim yeri olması gerekmez. Fiilen eşlerin birlikte oturdukları yer olması yeterlidir.

 

Görevli Mahkeme

Görevli mahkeme, 4782 sayılı Aile Mahkemelerinin kuruluş görev ve yargılama usüllerine dair kanunun 4. maddesi göre, Asliye Hukuk Mahkemesi derecesinde olan Aile Mahkemesidir. Eğer o yerde Aile Mahkemesi yoksa, oradaki Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla hareket eder.

Makaleler geri dön