Çekmeköy Hukuk Bürosu

Makaleler geri dön

Çekmeköy Hukuk Bürosu

Çekmeköy Hukuk Bürosu

İnsanlar hayatları boyunca çeşitli konularda avukat hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Çekmeköy hukuk bürosu olarak tüm hukuk alanlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Deneyimli avukat kadrosu ile daha çok aile hukuku alanında hizmet verilmektedir. Aile bütünlüğünü sağlayabilmek ve kişilerin haklarını koruyabilmek için boşanma davalarının açılması, takibi ve sonuçlanması boşanma avukatları tarafından takip edilmektedir. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarında Çekmeköy avukatı olarak dilekçelerin hazırlanması, davanın açılması ve tazminat davalarının takibine kadar tüm aşamalar takip edilmektedir.

Boşanma Hukuku

Çeşitli nedenlerle evliliğini sonlandırmak isteyenler, boşanma davalarını nasıl açacaklarını bilmez ve avukat desteği almak ister. Hukuk sistemimize göre avukata vekalet veren bir kişi dava açılması ve haklarının savunulmasını isteyebilir. Evliliğin sonlandırılması için açılacak olan davalar, nedenlerine göre değişebilmektedir.

Boşanma davaları şunlardır;

  • Anlaşmalı boşanma
  • Çekişmeli boşanma
  • Nafaka davası
  • Velayet davası
  • Boşanmada tazminat davası
  • Zina nedeniyle boşanma davası
  • Terk nedeniyle boşanma davası
  • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası

Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen boşanma nedenlerinin her biri adına boşanma davası açılabilmektedir. Çekmeköy boşanma avukatı tarafların talebine ve boşanma nedenine göre davanın açılmasını sağlayabiliyor.

Anlaşarak Boşanma Davaları

Çekmeköy anlaşmalı boşanma – Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için tarafların ikisinin birlikte dilekçe vermesi ve anlaşma hükümlerini bildirmeleri gerekiyor. Ayrıca evliliklerinin üzerinden en az 1 yıl süre geçmiş olanlar dava açabilmektedir. Boşanma dilekçesi verildikten sonra aile mahkemesi her iki tarafı da dinler ve anlaşma şartlarına göre boşanmalarını sağlar.

Velayet Davası

Evliliğini sonlandırmak için boşanma davası açanlar, boşanma gerçekleştikten sonra velayet davası açabilmektedir. Evlilikten meydana gelen çocukların velayetine hakim karar verir ve bu kararını boşanmayı onaylarken bildirir. Taraflar daha sonra ayrıca velayet davası açarak, çocuğun velayetinin karşı taraftan alınarak kendisine verilmesini sağlayabilir.

Çekişmeli Boşanmalarda Avukatın Önemi

Boşanma nedenleri özel ve genel nedenlere bağlı olarak anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının açılmasını sağlamaktadır. Çekişmeli boşanma davaları, bir tarafın boşanmak istemesi ya da tarafların anlaşamayarak birbirlerini suçladığı boşanma davalarıdır. Bu davalarda, tarafların kusur oranına göre tazminat belirlemesi yapılır.

Hakların, hukuka göre savunulması, mağduriyetin oluşmaması için boşanma davalarında avukatın rolü büyüktür. Kişinin haklı olduğunu gösteren delillerin hukuka uygun toplanması ve mahkemeye sunulması avukatın başarısına bağlıdır. Çekişmeli boşanma davalarında, boşanmasın gerçekleşebilmesi için boşanmak istenilen tarafın kusurunun bulunması ve bunun ispatlanması gerekiyor. Kusur tespit edilemediğinde boşanma kararı verilmemektedir.

Maddi  ve Manevi Tazminat -Nafaka Davası

Boşanma davaları sonucunda, maddi tazminat ve yoksulluk nafakasına tarafların ekonomik durumlarına ve oluşacak olan mağduriyete göre karar verilir. Boşanma sonrasında, nafaka alan tarafın tekrardan evlenmesi durumunda nafaka olayı ortadan kalkacaktır.

Aynı şekilde nafaka ödeyen kişinin ölümü yine kendiliğinden kalkmasına neden olmaktadır. Nafaka alacak olan taraf, evlilik gerçekleştirmedin, evli gibi yaşıyorsa ve yoksulluk durumu yoksa mahkemenin vereceği kararla nafaka ödeme zorunluluğu kaldırılacaktır.

Nafakanın belirlenmesi, ödenmesi ve gerektiği durumlarda kaldırılması Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Aile mahkemeleri maddi tazminat ve nafaka belirlemelerini yasaların belirlediği kurallara tespit eder ve uygular.

 

 

 

 

 

 

Makaleler geri dön