EVLENME-BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI (İDDET MÜDDETİ)

Makaleler geri dön

EVLENME-BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI (İDDET MÜDDETİ)

 

Türk Medeni Kanunun (TMK m132f.III) kadın için öngörülen bekleme süresine göre; evlilik herhangi bir sebeple sona ermişse evliliği sona erdiren kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması halinde mahkeme bu süreyi kaldırır.Aile mahkemesi tarafından bekleme süresinin kaldırılması için evliliği sona erdiren kadının gebe olmadığının doktor raporu ile belgelenmiş olması gerekmektedir.

BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILABİLECEĞİ HALLER

-Kadının Gebe Olmadığının Anlaşılması

Kadının gebe olmadığının anlaşılması kadın doğum uzmanının imzasını taşıyan doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde mahkemeden bekleme süresinin kaldırılması istenebilecektir.

-Eşlerin Yeniden Evlenmek İstemeleri

Evliliği sona eren eşlerin  yeniden evlenmek istemeleri halinde mahkemeye yapacakları talep üzerine hakim bekleme süresinin kaldırılmasına karar verir.

Makaleler geri dön