İş Hukuku Avukatı Ümraniye

Makaleler geri dön

İş Hukuku Avukatı Ümraniye

 

Modern dünya adaletin oluşturduğu bir dünya olmaktadır. Nitekim tarihsel süreç içerisinde birçok insan haksızlığa uğrayarak bir ömür geçirmiş ya da haksızlığa uğrayarak öldürülmüştür. Dünya 1600’lü yıllarda yavaş yavaş emperyalist bir görünüm alırken özellikle İngiltere deniz aşırı ülkelerde şirketler açmış ve bu şirketler vasıtası ile emperyalist hareketler ile sömürge yapmıştır. Bu işlemi yaparken de bölge halkını çok ağır şartlarda çalıştırılmıştır.

Nitekim insanlar bu şekilde sömürülmüş ve birçok haksızlığa uğramıştır. Nitekim bu tarihlerden ve bu hareketlerden başlayan anlayış zamanla dünya da emperyal kaygılar güden tüm devletlerde görülmüştür. Öyle ki bu tarz işlemleri devletler kendi halklarına da uygulamışlardır. Neticede gelişen süreçte işçiler hak talep etmiş ve bu hak talepleri siyasi bir zeminde bulmuştur. Hatta o denli genişlemiştir ki komünizm adı altında devletler de kurulmuştur.

Günümüz dünyası modern bir hal almış ise buna başta işçilerin haklarının teslim edilmesi yol açmıştır. Nitekim bu sayede daha insani koşullar sağlanmış ve işçilerin hakkı verilmiştir. Bu gibi işlemler hukuki zeminde de ele alınmış ve hukuksal olarak da bu konular bir uzmanlık alanı olarak ele alınmıştır.

Neticede işçi sendikaları kurulmuş bireysel olarak hizmet veren iş hukuku avukatı olduğu gibi sendika avukatları da var olmuştur. Gelişen ve modern olan dünya da bu gibi düzenlemeler ile haklarını alan işçiler daha verimli çalışır hale gelmişlerdir.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku öz olarak iş ilişkisi olan kişilerin arasında uyulması zorunlu olan bir dizi kurallardır. İş hukuku kurumsal olarak hizmet veren kişiler ile hizmet alan kişilerin bu durum neticesinde uymak zorunda oldukları ve uyulmaması halinde yargı sürecinin devreye gireceği bir hukuk kolu olmaktadır. İş hukuku bireysel ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayrılır.

Bireysel İş Hukuku

Genelde küçük iş yerlerinde işveren ve iş yapan arasındaki ilişkileri konu alır. Bu konular ise;

  • Komisyon
  • Tazminat
  • Çalışma koşulları
  • İşten ayrılma
  • Sosyal haklar

olmaktadır.

Toplu İş Hukuku

Genellikle büyük olan işletmelerde iş yapanların haklarının bir sendika tarafından korunduğu ve sendika ile iş verenin bir dizi ilişki içinde olduğu hukuk koludur. Genelde sendikalara üyelik bu toplu iş hukuku kapsamında olur ve sendika bir anayasal hak olmaktadır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İş hukukunun kapsamına giren ve bu alanda iş hukuku avukatları tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı kıdem tazminatı 4857 sayılı iş kanunu gereğince düzenlenen ve bir işçinin iş veren tarafından işten çıkarılması neticesinde çalıştığı günler ve yıllar için iş veren tarafından ödenen ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar tazminat alır. Bu haktan yararlanılması için en az 1 yıl ilgili kurumda çalışılması gerekir. Nitekim bu işçi alacakları iş hukuku avukatı tarafından kısa sürede halledilir.

Kıdem tazminatı sadece işçiler için geçerlidir. Neticede memurlar yararlanamaz. Bunun yanında kıdem tazminatı işçiler için bir hak ediş olmaktadır. İlgili herhangi bir avukat bu süreci hemen başlatıp başarı sağlayabilir. Kişiler eğer ki kendi istekleri ile işten ayrılırlar ise kıdem tazminatı alamazlar.

Bunun yanında kıdem tazminatı hesaplanması işlemi de vardır. İşe başlama tarihinden itibaren geçen her bir yıl için işveren işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat vermek ile yükümlüdür. Ödenecek bir tutardan sadece damga vergisi kapsamında kesintiler yapılır. Bu tazminatın içinde yemek, yol ve ikramiye gibi ödemeleri de kapsamına alır.

Makaleler geri dön