İş Hukuku Avukatı

Makaleler geri dön

İş Hukuku Avukatı

 

Hukuk dalları arasında bulunan ve işçilerin haklarını koruyan hukuk dalı iş hukukudur. Bireysel ya da toplu olarak iki gruba ayırılan ve işçilerle ilgili davalara bakan avukatlara iş hukuku avukatı adı verilir.

Bu hukuk alanında çalışan avukatlar işçi ve işveren arasında yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve işçilerin haklarını korumak amacıyla çalışmalar yürütür.

İş Hukuku Avukatlarının İlgilendiği Davalar

İşçilerin haklarını koruyan ve işçileri savunan işçi avukatları bu hukuk dalını kapsayan bazı davalara bakarlar.. Bu avukatlarının baktığı davalardan bazıları şunlardır;

  • İş avukatları çeşitli sebeplerden dolayı işten çıkarılmak zorunda kalan işçilerin açmış oldukları işe iade davalarına bakarlar.
  • Bu avukatlar iş kazası geçiren işçilerin haklarını alabilmeleri için iş kazası tespit davalarına bakarlar.
  • İşçilerin yıllık izin ücreti ve fazla mesai ücreti gibi alacakları için açtıkları davalarda işçilerin haklarını savunurlar.
  • İş kazası yaşayan kişilerin maddi ve manevi tazminat alabilmek amacıyla açtıkları davalara avukatlık yaparlar.
  • Kıdem tazminatı almak amacıyla açılan davalara bakarlar.
  • İşçilerin çalışırken yaşadıkları meslek hastalıkları davalarıyla da iş hukuku avukatları ilgilenirler.
  • İşçi ve işveren arasında yaşanan sözleşme gibi durumlarda ortaya çıkan anlaşmazlık davalarına bakarlar.
  • İşçilerin toplu olarak yaptıkları iş bırakma eylemlerinden doğan davalara da bakarlar.
  • Bunlar dışında iş güvenliğiyle ilgili konularda açılan davalara bakarlar.

İş hukukuyla ilgilenen avukatları bu davalara bakarken öncelikle işçinin haklarını alabilmesini amaçlarlar. İşçi ve işverenin ortak bir karar almalarını sağlamak için arabuluculuk hizmetini verirler.

Bireysel İş Hukuku Davaları

İş hukukunun türlerinden birisi olan bireysel iş hukukunu ilgilendiren davalara da işçi avukatları bakarlar. Avukatlar bu alanda daha çok iş sözleşmeleri ile ilgili davalara bakarlar. İşçinin ve iş verenin aralarında yaptığı sözleşmelerde ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi için orta yolu bulmaya çalışırlar.

İş sözleşmesinde belirtilen ücretin işçiye ödenmemesi durumunda işçi alacakları için dava açarak işçinin hakkını işçi adına savunurlar. Eğer usulsüzlük varsa bunun giderilip işçiye hakkının teslim edilmesini sağlamayı amaçlarlar.

Toplu İş Hukuku Davaları

İş hukukunun türlerinden birisi olan toplu toplu iş hukukunu ilgilendiren davalara da bu avukatlar bakarlar. Bu alanda işçilerin toplu olarak gerçekleştirdikleri eylemler için açılan davalara bakarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları gidermeye çalışırlar. Grev, lokavt ve toplu iş sözleşmesi gibi alanlarda işçilerin haklarını korumaya çalışırlar.

En İyi Avukatı Seçmek

İşçi olan kişiler işverenleriyle anlaşmazlık yaşadıklarından haklarını aramak için iş hukukuyla ilgilenen avukata başvurarak haklarını korunmasını sağlayabilirler. Bunun içinde iş hukukunda deneyim kazanmış olan en iyi avukatı bulmak için uğraşırlar. Çünkü avukatların başarılı olması işçinin hakkını alabilme ihtimalini de artırır. Aynı zamanda işveren tarafından kendilerine açılan davalara karşılık kendilerini savunması amacıyla avukat seçebilirler.

 

Makaleler geri dön