İşe İade Davası Açılabilmesi İçin Aranan Koşullar

Makaleler geri dön

İşe İade Davası Açılabilmesi İçin Aranan Koşullar

İŞE İADE DAVASI

 

İşveren tarafından iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmadan doğrudan feshedilmesi, feshin geçersizliği anlamına gelmektedir.

İşçinin bu durumda iş kanunun da ki yazılı olan şartları sağlayarak işe iade davası açması gerekmektedir. İşçi eğer ki işe iade talebinde bulunacaksa, fesih bildirimini izleyen 30 gün içerisinde arabulucuya başvurması zorunludur. Eğer ki bu süre içerisinde işe iade talebiyle arabuluculuk süreci başlatılmamışsa işçi işe iade talebinde bulunamaz ve dolayısıyla işe iade davası açamaz.

 

İşe İade Davası İçin Gerekli Olan Koşullar

 

İşe iade davasında ilk şart, işyerinde iş güvencesinin olmasıdır yani işçinin işe iade davası açabilmesi için İş Kanunu kapsamında çalışan bir işçi olması gerekmektedir. Bir başka koşul ise, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmalıdır. Bu koşulun aranmasının sebebi ise belirli süreli iş sözleşmesinde, taraflarca belirlenen sürede iş sözleşmesi kendiliğinden sona ereceğinden İş Kanunu’nda belirli süreli çalışan işçilerin işe iade davası açma hakkı bulunmamasıdır. Bir diğer önemli koşul ise, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesidir. İşe iade davası işçiye işveren tarafından yapılmış fesihlere karşı getirilmiş bir hukuki korumadır. Ancak işveren tarafından yapılmış bu fesihlerin hukuka aykırı olması gerekmektedir başka bir deyişle haklı bir sebebe dayanmamalıdır. İşveren tarafından yapılmayan fesihlerde işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmamaktadır. İşçinin işe iade davası açabilmesi için aranan bir başka koşul ise mevcut işyerinde 30 işçinin çalışmasıdır.

İşçi sayısının hesabında işverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde buradaki işçi sayıları da hesaba katılacaktır. İşyerinde alt işveren bilinen adıyla taşeron firmada faaliyet gösteriyorsa, bu durumda asıl işverene bağlı işçi sayıları ile alt işverene bağlı işçi sayıları ayrı ayrı değerlendirilir. Ancak işveren çalışan işçi sayısını az göstermek adına iş yerini iş güvencesi kapsamından çıkarmak için görünürde alt işveren ilişkisi kurmuş ise bu durumda işyerinde asıl işveren ile alt işverene bağlı işçi sayıları birlikte değerlendirilir. İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalışmış olduğu iş yerinde 6 aylık kıdeminin olması gerekmektedir. 6 aylık dönem içerisinde işverenin birden fazla iş yerinde çalışmış olan işçinin kıdemin hesaplanması durumunda çalışmış olduğu yerlerde geçirmiş olduğu süreler birlikte değerlendirilir.

 

 

 

Makaleler geri dön