Kadıköy Boşanma Avukatı

Makaleler geri dön

Kadıköy Boşanma Avukatı

 

Avukatlık hizmetleri arasında yer alan boşanma davaları uzmanlık isteyen bir alandır. Kadıköy avukatları verdikleri hizmetlerde, tarafların oluşan nedenlere bağlı olarak, kısa sürede boşanmaların sağlıyorlar. Dava açılması ve dava sürecinin takibi, Türk Medeni Kanunu’na göre yapılmaktadır. Kanunun ilgili maddelerinde, boşanmaya neden olan sebepler sayılmış ve tarafların hangi şartlarda dava açabilecekleri belirtilmiştir. Avukat desteği almak isteyenler, vekalet vererek, dava açma öncesinden sonuçlanmasına kadar kendi adlarına işlemlerin takip edilmesini sağlayabilirler.

Özel Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu da boşanma sebepleri, genel sebepler ve özel sebepler olarak sıralanmıştır. Özel boşanma sebepleri, Yargıtay kararları ile boşanmak için yeterli olarak görülmüştür. Kadıköy boşanma avukatları özel sebeplere göre dava açılmasını sağlıyorlar.

Özel sebepler olarak kabul edilen boşanma nedenleri şunlardır;

  • Hayata kast
  • Onur kırıcı davranış
  • Haysiyetsiz yaşam sürme
  • Zina yapma
  • Akıl hastalığı
  • Terk

Boşanma davasını takip eden avukat Kadıköy aile mahkemesine başvuru yapılmasını sağlar. Özel nedenler, çekişmeli boşanma davalarının açılmasını sağlayan nedenlerdir ve bu nedenler ile açılan davalar çekişmeli davalardır.

Genel Boşanma Nedenleri

Genel ve özel nedenler olarak belirlenen boşanma nedenleri tarafların boşanmasını sağlayacaktır. Genel sebepler, evlilik birliğinin sarsılması ve şiddetli geçimsizlik sebepleridir. Bu sebepler oluştuğunda, taraflar kendi aralarından anlaşır ve birlikte dava dilekçelerini vererek, anlaşmalı olarak boşanırlar.

Eşlerin birlikte dilekçe vermesi ve aralarında yaptıkları anlaşma metnini mahkemeye sunmaları, anlaşmalı boşanma davası açılmasını sağlayacaktır. Mahkeme, sunulan anlaşma protokolüne uyulup uyulmadığını gözlemler ve tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarını sağlarlar. Mahkeme aşamasında eşler arasında bir anlaşmazlık durumu ortaya çıkarsa, dava çekişmeli davaya dönüşür ve tarafların kusurları tespit edilmeye çalışılır.

Dava Nasıl Açılır?

Hukuk alanında büyük tecrübe ve deneyimlere sahip olan boşanma avukatı Kadıköy hukuk bürosunda, kendilerine başvuruda bulunan taraflara profesyonel hizmetler sunuyorlar. Aile için geçimsizlik yaşayanlar, boşanmaya karar verdiklerinde, nasıl dava açılacağı konusunda destek hizmeti alırlar.

Boşanma davaları, anlaşarak birlikte ya da eşlerden biri tarafından dilekçe verilerek açılabilmektedir. Boşanma dilekçeleri, ikamet edilen bölgenin aile mahkemesine verilir ve dava açılması sağlanır. Aile mahkemesine başvuru yapabilmeniz için o bölgede en az 6 ay ikamet ediyor olmanız gerekiyor.

Diğer durumlarda, Asliye mahkemesine başvuru yaparak davanın açılmasını sağlayabilirsiniz. Dava açabilmek için dilekçe vermek ve dilekçede boşanma nedenlerinin belirtilmesi gerekir. Bunun avukat desteği alınabilir ve dilekçenin uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

Dava Süresi

Evliliklerini sonlandırmak isteyenler, anlaşarak boşanma davası açabilirler. Anlaşarak açılan boşanma davaları genellikle tek celsede karar bağlanabilmektedir. Çekişmeli davalarda, taraflar ayrı ayrı dilekçe verebilir ve çeşitli kusur durumları bildirildiği için mahkeme kusur tespiti yapacağından süre uzayacaktır. Kadıköy boşanma avukatı ile boşanma davasında hakkınızın savunulmasını sağlayabilir ve davanın lehinize olacak şekilde sonuçlanmasını sağlayabilirsiniz. Boşanma davalarının süresini etkileyen unsurlar, tarafların belirli konularda anlaşamaması, ortada çocuğun olması ve boşanma sürecini başlatan kusur oranlarının tespitidir.

Nafaka Tutarı

Boşanma davaları sonuca bağlanırken, mağdur olan tarafın yoksulluk çekmemesi için nafaka tutarı belirlenir. Kusurlu tarafın diğer tarafa nafaka ödemesi sağlanır ve bu karara bağlanır. Mağdur taraf ya da kusurlu taraf belirlenen nafaka tutarına itiraz edebilmektedir. Boşanma avukatı bu konuda savunma yaparak, kişileri ekonomik açıdan zor durumda bırakmayacak şekilde nafakanın yeniden düzenlenmesinin sağlayabilir. Nafaka alan tarafın, evlenmesi ya da evlenmeden evli gibi yaşamaya başlaması ve geçim sorununun bulunmaması, haysiyetsiz yaşama biçiminin ortaya çıkması, nafakanın iptal edilmesine neden olacaktır. Yine taraflardan birisinin vefatı nafakayı tamamen ortadan kaldıracaktır.

 

Makaleler geri dön