Kartal Avukat

Makaleler geri dön

Kartal Avukat

 

İnsanlar uğradıkları haksızlıkları giderebilmek için bulundukları yerlerdeki mahkemelere dava açabiliyorlar. Kartal avukat hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, daha çok Kartal mahkemelerine dava açmak ya da açılan davalarda savunmalarının yapılmalarını istemektedir. Avukat destek hizmetleri, tüm mahkemelerin kapsamındaki hukuki davalardır. İnsanlar, haksızlık durumları ile karşılaştıklarında, mağduriyetlerinin giderilebilmesi hukuk mahkemelerine dava açarlar. Bunlara boşanma davaları ve iş hukuku davaları örnek gösterilebilmektedir. Mahkemede etkili savunma yapılması sonucu doğrudan etkileyeceği için avukat yardımı her zaman önemlidir.

Boşanma Davaları

Çeşitli nedenlerle anlaşmazlığa düşen eşler, evliliklerini sonlandırmak isteyebilecektir. Bunun için boşanma davaları açabilirler. Kartal boşanma avukatı aile içi yaşanan sorunlara göre hangi boşanma davasının açılabileceğini tespit etmektedir. Boşanma davalarının açılabilmesi için taraflardan birisinin bir kusuru bulunması ve bu kusur durumunun gösterilerek başvurunun yapılması gerekiyor. Yaşam şartları alide şiddetli geçimsizliğin ortaya çıkmasına ve aile birliğinin bozulmasına neden olmuşsa eşler karşılıklı anlaşarak boşanma kararı alabilir ve anlaşmalı boşanma davası açarak tek celsede boşanabilirler.

Kartal Avukat Hizmetleri

Kartalda avukat hizmetleri deneyimli avukatlar tarafından verilmeye çalışılmaktadır. İnsanların büyük bir bölümü iş hayatında çeşitli sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Bu sorunların çözümü ve gördüğü zararın giderilebilmesi için iş hukuku davaları açabilmektedir. Avukat hizmetlerinin büyük bir bölümünü iş hukuku alanları oluşturmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik davaları türleri olarak açılabilecek olan dava türleri şunlardır;

  • Sigorta durumunun tespiti
  • Kıdem tazminatı
  • Rücu davaları
  • İş kazaları tazminatı
  • İhbar tazminatı

Bu davalar sadece işçiler tarafından değil aynı şekilde işverenler tarafından da açılabilen davalardır. Avukatları tarafından dava açılmasını sağlayan kişiler haklarının korunmasını sağlayabiliyorlar.

Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Aile bütünlüğünün bozulduğunu gösteren nedenler ortaya çıkmaya başladığında taraflar dilekçe ile başvuruda bulunarak dava açılmasını sağlayabilirler. Boşanma avukatı kartal aile mahkemesine dilekçe verilmesini sağlamaktadır. Eşlerin, yaşadıkları sorunlara göre dilekçenin hukuki açıdan uygun bir şekilde hazırlanması davanın hemen açılmasını sağlayacaktır. Avukata eşler birlikte giderek, yaşadıkları sorunlar nedeniyle birlikte boşanma kararı aldıklarını belirtebilirler.

Avukat, eşler arasında anlaşma olduğunu görerek, bir protokol hazırlar ve anlaşmalı boşanma davasının açılmasını sağlar. Anlaşmalı boşanmalar bir protokol üzerinden yapıldığı için tek celsede mahkeme sonuçlanarak, eşler boşanabiliyorlar. Dava dilekçelerinin hazırlanması, tek taraflı olarak da yapılabilmektedir. Kişi gördüğü zararı belirterek dava dilekçesini hazırlayabiliyor ve dava açılmasını sağlayabiliyor.

Avukat Bulma

İnsanlar, bir olaydan zarar gördüklerini düşündüklerinde, dava açmak ve haklarının korunmasını istemektedir. Bunun için kendilerini en iyi şekilde savunacak, kendilerine yardımda bulunabilecek avukat aramaya başlarlar. Kartal avukat numaraları öğrenilmeye çalışılır. İnsanlar daha çok başkalarının referansı ile güvenilir avukat bulmaya özen gösterirler. Daha önceden benzer sorunlar ile karşılaşan kişilere yardımcı olan avukatları bulur ve o avukatlar ile görüşerek yardım taleplerini iletirler.

Kartal avukat hizmetleri her türlü hukuki davalarda sunulmaktadır. Açılacak olan davanın türüne göre en uygun içeriklerle dava dilekçesinin hazırlanmasını sağlıyor ve bu dilekçe ile davanın açılmasını sağlıyorlar. Hazırlanan dilekçelerde, sorunlardan ve talep edilen haklardan bahsedilir.

Adli Danışmanlık

Kartal avukat büroları daha çok Kartal mahkemelerinde bulunan davalar için kişilere adli danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlıyorlar. Danışmanlık hizmetleri sayesinde, insanlar açılacak olan davaların açılış şekli, dava süreci ve sonucuna yönelik detaylı bir şekilde bilgilendirilebiliyorlar. Bu bilgilendirme sonucunda, insanlar, neden bir avukata ihtiyacı olduğunu görebilecektir. Avukatlar, müvekkillerinin vereceği vekaletname ile tüm dava sürecinde kendilerini en etkili şekilde savunarak, davalın kendi lehlerine sonuçlanmasını sağlayacaktır. Hukuki danışmanlık hizmetleri, hakların korunması açısından önemlidir.

 

 

 

Makaleler geri dön