Kıdem Tazminatı

Makaleler geri dön

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı; çalışma hayatını yakından ilgilendiren konulardan biridir. İşçiler, yıllarca emek verdikleri çoğu zaman fazla mesai yaptıkları iş yeriyle ilgili bu tazminatı bilmek durumundadır. İşçiler için olduğu kadar işverenler için de büyük öneme sahiptir. Oldukça kapsamlı bir konu olmakla birlikte konu hakkında tam ve doğru bilgi sahibi olunması gerekir. En iyi işçi avukatı bu konularda yol gösterici olabilir.

Kıdem Tazminatı Ne Demek?

Çalışan bir kişinin 4857 sayılı İş Kanunu’nca işine son verilmesi halinde çalıştığı seneler için ödenen ücrete kıdem tazminatı adı verilir. Yani; işçi çalışmış olduğu her bir sene için bir maaşı tutarınca kıdem tazminatı alır.

Kıdem Tazminatı Almanın Şartları?

Kıdem tazminatını alınabilmesi için belli şartların varlığı gerekmektedir.

  • Çalışan kişinin söz konusu kurumda en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir.
  • Bu şart kapsamında aynı kuruma bağlı olan farklı iş yerleri için de bu şart geçerliliğini korur.
  • Diğer önemli şartlardan birisi de bu tazminatı alabilmek için kişinin bu iş yerinden çıkarılmış olması gerekir.
  • İşçi istifa edip çıktıysa belli sebeplerden dolayı kıdem tazminatı alabilir.( Erkekler için askerlik hizmeti, kadınlar için ise evlilik nedeniyle işten ayrılma durumlarında)
  • Kıdem tazminatı alabilmek için işçi olunması gerekir. Memurlar kıdem tazminatı alamazlar.

Bu şartlar olmadan bu tazminatın alınması söz konusu değildir.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması

İşe başlama tarihinden hizmet aktinin devamı süresince geçen işçiye 30 günlük brüt ücret oranında tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu ödeme her tam yıl için geçerlidir. Bunun yanı sıra; bir yıldan artan süreler için oran aynıdır. Bu oran üzerinden hesaplama yapılır. işten çıkarılma tazminatı konusunu biraz daha açıklamak gerekir.

Kıdem tazminatı hesaplamasında, ödenecek tutardan yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır. Bu kesinti % 0,759 oranındadır.

Bir örnek vermek gerekirse; çalışılan iş yerinde işçinin aldığı brüt ücret 3 Bin 500 Lira olsun. Bu işçi, bu iş yerinde 5 yıldır çalıyor ve işten çıkarılıyor. Bu durumda kıdem tazminat tutarı; 17 Bin 500 TL tutarında olacaktır. Aynı zamanda ücretin içinde yer almakta olan yemek, yol yardımı, ikramiye ve prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılmaktadır.

2019 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

Bu değeri devlet belirler. Her yıl için bu değer değişiklik gösterir.

Makaleler geri dön