Miras Davası

Makaleler geri dön

Miras Davası

Miras Davası

Hukuk sisteminde, ölen kişiden geriye kalan her türlü malvarlığına miras denilmektedir. Özel hukuk dalı olan miras hukuku ile ölen bir kişinin malvarlığının geride kalanlarına nasıl paylaştırılacağı, kimlerin hak sahibi olduğu belirlenmektedir. Miras davaları, mal sahibi kişinin ölümünden sonra açılabilmektedir. Kişiler ölmeden önce mallarını paylaştırarak, mirasını belirlemiş olabilir. Bu durumlarda da kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı mallar değerlendirmeye alınır. Davalar, miras bırakan kişinin ikamet yerindeki mahkemelere açılır.

Miras Davası Ne Zaman Açılır?

Mal sahibi vefat ettiğinde, mirasçı hak ettiği mirasa ulaşamadığında miras davası açabilecektir. Miras davaları, ölen kişinin yerleşim yerindeki mahkemelere dilekçe ile başvuru yapılarak açılabilir. Miras davaları;

  • Ölüme bağlı tasarrufun iptali,
  • Tenkis davası,
  • Miras nedeniyle istihkak davası,
  • Tapu iptal davası,
  • Veraset iptal davası,

Mirasçılıktan çıkarılma davaları gibi çeşitle davalar olarak açılabilmektedir. Aile hukuku avukatları, taraflar arasındaki anlaşmazlığı, dava açmaya gerek kalmadan çözmeye çalışmaktadır. Miras paylaşımları için dava açılması zorunlu değildir.

Muris Muvazaası Davası

Muris muvazası, kişinin mirasçısını, miras hakkından yoksun bırakması olarak tanımlanır. Halk dilinde miras kaçırma olarak adlandırılır ve açılan davalara mal kaçırma davası denir. Miras hukuku kapsamında, tapu iptali ve yeniden tescil gibi farklı dava türleridir. Kişi ölmeden önce mirasçılardan birisine satış yapmış ya da satış göstererek devir yapmışsa diğer mirasçıları, miras hakkından mahrum bırakmış sayılır. Miras hakkı çiğnenen kişiler bu davayı açabilirler.

Mirasın Reddi

Ölen kişinin tüm malvarlıkları gibi borç ve alacakları da miras hukukuna göre mirasçılarına devredilmektedir. Taraflar reddi miras davası açarak, ölen kişiden geriye kalan tüm alacak ve borçları reddedilmektedir. Yasal mirasçılar, mirasın gerçek reddi ve hükmen reddi şeklinde talepte bulunabiliyorlar.

Mirasın Reddi Süreci

Miras hukukunda, mirasın reddi için hak düşürücü süre olarak üç ay belirlenmiştir. Miras bırakan kişinin ölümü, mirasçının, mirasçı olduğunu öğrenmesinden sonraki üç aylık süre içerisinde miras reddi için dava açması gerekiyor. Üç ay içerisinde miras reddi davası açılmadığında, tarafların yasal mirasçı olduklarını kabul ettikleri sayılır ve işlemler yapılmaya başlanır.

 

 

 

Makaleler geri dön