Mirastan Yoksunluk Sebepleri

Makaleler geri dön

Mirastan Yoksunluk Sebepleri

    Mirastan Yoksunluk Sebepleri

 

    “ Aşağıdaki kimseler mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:

 

  • Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler;

 

  • Miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,

 

  • Miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,

 

  • Miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

 

          Mirastan yoksunluk, miras bırakanın affıyla ortadan kalkar “ TMK m. 578

 

        “Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi ölüme bağlı tasarrufla da mirasçı veya lehine vasiyet yapılan kimse olamazlar:

 

  • Kasten veya haksız yere müteveffayı öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler.

 

  • Kasten veya haksız yere müteveffayı ölüme bağlı bir tasarrufla bulunmayacak hale getirenler.

 

  • Hile veya tehdit yahut cebir ile müteveffayı ölüme bağlı bir tasarrufla bulunmaya veya böyle bir tasarrufu feshetmeye sevk edenler veya bu hususa mani olanlar.

 

  • Müteveffanın artık bir daha yeniden yapamayacağı bir hal ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten veya haksız yere gizleyenler veya bozanlar.

 

          Af ile, mahrumiyet kalmaz.” MK m. 520

 

         Miras bırakana karşı, TMK m. 520 de yazılı sebeplerden birini işleyen kişi mirasçı olamayacağı gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler.

 

 

Makaleler geri dön