Mobbing

Makaleler geri dön

Mobbing

 

Mobbing sözcüğü yabancı kökenli bir sözcüktür. Kelimenin kökeni ‘mob’ olup ‘ yasal olmayan bir şekilde şiddet uygulayan kalabalık ya da çete anlamına gelir. Eylem biçimi olarak mobbing ise psikolojik şiddet, kuşatma, toplu saldırı, rahatsız etme anlamlarını içerir.

Yıldırma Politikasının Nedenleri

Bu yıldırma girişimi aslında basit kişisel sorunlarla alakalı şekilde ele alınmamalıdır. Mobbingin tarihçesine baktığımızda, 1970′ li yıllar itibariyle yaşanan konomik gelişim, iş yerlerinde var olan çalışma düzeninin değişmesi, özellikle kapitalist kar anlayışının ortaya çıkmasının ardından gelen rekabet anlayışı ile güvencesiz bir istihdam biçimi ortaya çıkmıştır ve bu durum rekabet anlayışını daha sert hale getirmiştir. Bu şartlarda yaşanan krizler, işsizlik oranlarının artması, aşırı yorucu mesai saatleri çalışanları yıldırma için uygulanan politika olarak görülmüş ve bu sayede çalışanlar kendini daha değersiz hissetmiştir.

Yayılan Psikolojik Şiddet

Günümüzde bu durum çeşitlenmiş, üstüne sayıca da artış göstermiştir. Bazı mobbing türlerinden bahsetmek gerekirse;

  • Her türlü psikolojik baskı ya da şiddet,
  • Cinsel taciz vakaları ve benzeri davranış
  • Çalışanı aşağılama ya da başarısızlıkla suçlama
  • Gereğinden fazla haksız fazla mesai mobbing başlığı altına girer. Bu davranışlar, çalışanın sadece manevi anlamda bezmesine sebep olmaz, ruhsal çöküntü yaşamasına da sebep olur. Sonuç olarak çalışanın hem iş yerindeki verimliliği düşer hem de ruhsal açıdan sağlığını kaybetme tehlikesi yaşar.

Ağır Sonuçlar

Çoğu iş yerinde iş verenler, kendilerini güvencede tutmak için uyguladıkları yıldırma politikasının duyulmamasını sağlamaya çalışırlar. Bunların arasında tehdit ya da şantaj gibi zorbalıklar, çalışan istifaya zorlama ( böyle bir durumda çalışan kıdem tazminatı da alamayacaktır) gibi yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu durumlarda en sağlıklısı çalışanın hakkını hukuki yollardan aramasıdır.

Hukuksal Yoldan Verilebilecek Cevaplar

Mobbinge maruz kalan bir çalışanın yapması gereken en sağlıklı şey iş hukuku avukatı bulmak ve ondan danışmanlık hizmeti almaktır. İçinde bulunduğu durumu detaylı şekilde anlatmalı ve gereken adımların neler olduğunu sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini doğru şekilde öğrenmelidir. Mobbingin şiddetine göre işverenin alacağı ceza değişkenlik gösterecektir ancak önemli olan mağduru o noktaya getirebilecek doğru bir savunma sistemidir.

Makaleler geri dön