Nafaka Alacağı

Makaleler geri dön

Nafaka Alacağı

Birikmiş Nafaka Nasıl Alınabilir

 

Nafaka, boşanma davası devam ederken veyahut boşanma kararı verildikten sonra eşin veya müşterek çocukların maddi yoksunluğa düşmemeleri için, mahkemece hükmedilen ve eşlerden birinin maddi gücü oranında sağladığı yardımdır. Mahkemece hükmedilen nafakanın nafaka borçlusu tarafından ödenmemesi durumunda nafakadan yararlanacak olanlar ciddi problemler yaşayabilmektedirler. Böyle bir problemin yaşanması durumunda ödenmeyen nafaka için icra takibi yoluna başvurarak devlet gücü ile ödenmesi sağlanabilir. Nafaka alacağına ilişkin icra takibi başlatabilmek için bu alacağın varlığını gösteren bir mahkeme kararının olması gerekmektedir. Aksi takdirde taraflar arasında mahkeme nezdinde yapılmamış anlaşmalar nafaka alacağı kapsamına girmemektedir.

 

Peki Ödenmeyen Nafaka İçin İcra Takibi Nasıl Başlatılır

 

Bu sorunun cevabı nafakanın türüne göre değişkenlik göstermektedir. Üç tür nafaka vardır.

Bunlar; Tedbir Nafakası, Yoksulluk Nafakası ve son olarak İştirak Nafakasıdır.

 

Tedbir Nafakası İçin İcra Takibi

 

Tedbir Nafakası, boşanma davası esnasında, maddi gücü yüksek olan eşin karşı tarafın kendisine veya çocuklarının maddi yoksulluğa düşmemesi ve evlilik birliği içerisinde olan yaşam konforunun değişmemesi için ödenen bir bedeldir. Bu nafaka türünün ödenmesine karar verildiği durumda ödemeler yapılmaz ise icra müdürlüklerine mahkemenin kurmuş olduğu ara karar ibraz edilerek nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatılabilmektedir. Diğer Nafaka türlerinden farklı olarak Tedbir Nafakası nihai ve gerekçeli karar olmadığından dolayı yalnızca İLAMSIZ İCRA TAKİBİNE konu edilebilir.

 

Yoksulluk Nafakası İçin İcra Takibi

 

Yoksulluk Nafakası kararı yalnızca mahkemenin nihai ve gerekçeli kararı ile verebileceği bir karar türüdür. Bu karar talep olması halinde boşanma kararı ile birlikte talep olmaması halinde ise boşanma kararı kesinleştikten sonraki 1 yıl içerisinde açılan yoksulluk nafakası davası sonucunda, yoksulluk nafakası verilmesine hükmedilebilir. Yoksulluk nafakası borçlusu, nafaka borcunu zamanında ödemez ise nafaka borçlusu aleyhine İLAMLI İCRA TAKİBİNE başvurulabilir. İcra takibi başlatılırken mahkeme kararını içeren örneğin takibe eklenmesi gerekmektedir.

 

İştirak Nafakası İçin İcra Takibi

 

İştirak Nafakası, çocuğun velayeti kendisine verilmeyen ebeveyne hükmedilen, çocuğun masraflarına ortak olmasını içerek nafaka türüdür. Tedbir nafakasında olduğu gibi ara karar ile de kurulabilmekte veyahut dava sonucu kesinleşmesiyle birlikte de ödenebilmektedir. Yoksulluk nafakasında olduğu gibi mahkeme kararı ile birlikte İLAMLI İCRA TAKİBİNE başvurulabilir.

 

Nafaka Borcunun Ödenmemesi durumda başvurulabilecek yaptırımlar

 

Nafakanın ödenmemesi durumu icra İflas Kanunun 344. Maddesinde açıklanmıştır. Bu maddeye göre “Nafaka ilişkin kararın gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.”

Şikayette bulunulmadan önce nafaka borçlusu aleyhine yukarıda saymış olduğumuz nafaka türüne göre icratakibi başlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde nafaka alacaklısının şikayet hakkı ortadan kalkmaktadır.

 

   Söz konusu ceza davasının açılabilmesi için belirli şartlar vardır. Bunlar;

 

  • Şikayette bulunulacak olan kişinin nafakaya hükmedildiğine dair mahkeme karar olması gerekmektedir.
  • Nafaka tahsili için başlatılmış bir icra takibinin olması gerekmektedir.
  • İcra emrinin nafaka borçlusuna tebliğinden itibaren bir ay geçmiş olması gerekmektedir.
  • Ödemesi yapılmamış veyahut gecikmiş nafaka ödemesi hakkında şikayetin üç ay içerisinde yapılmış olması gerekmektedir.

 

Nafaka Alacağı İçin Zamanaşımı

 

Nafaka alacakları için zamanaşımı on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Nafakanın geciktiği gün itibariyle on yıl içerisinde nafakanın türüne göre ilamlı veya ilamsız icra takibine başvurulmalıdır.

 

 

 

Makaleler geri dön