NİŞANLANMA-MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT-HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ DAVASI

Makaleler geri dön

NİŞANLANMA-MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT-HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ DAVASI

Nişanlanma, bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmalarıdır.

Yargıtay’a göre nişanlanma; evlenme yaşına gelmiş kız ve erkeğin aileleri ile yakın dostları tarafından yörenin örf ve adetleri doğrultusunda evleneceklerine ilişkin bir çeşit söz vermedir.

NİŞANLANMAYA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARI

1-MADDİ TAZMİNAT DAVASI (TMK m.120)

Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birinin kusurundan dolayı bozulduğu takdirde, kusuru olan taraf,diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde evlenme amacıyla yaptığı harcamalar  ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir maddi tazminat vermekle yükümlüdür.Davacı yanın isteyeceği tazminat menfi zararın karşılanmasıdır.Daha açık bir anlatımla nişanlanma olmasaydı uğranılmayacak olan parasal zarar istenebilir.

2-MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (TMK m121)

Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda  bir para ödenmesini isteyebilir.Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir.Manevi tazminat ise, manevi zararın giderim biçimidir.Manevi tazminat ile kişinin kişilik değerlerinde meydana gelen zarar giderilmeye çalışılmaktadır.

3-HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ DAVASI TMK m122)

Nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

Nişan yüzüğü,altın,takı ve ziynet eşyaları nişanlıdan geri istenebilir.İadesi istenen eşyaların cinsi,niteliği,özellikleri,gram ağırlığı gibi özelliklerin ayrıntılı belirtilmesi gerekir.

Hediyelerin geri verilmesi davasında; davacı, davalıya 22 ayar 8 adet kalın bilezik,yüzük,küpe,kolyeden oluşan 14 ayar set, 1 adet altın kaplama kol saatinin aynen iadesine, aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde 100.000,00TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesi istenmiştir.

Nişan bozulması sebebiyle manevi tazminat davasında zararın somut olay ve nedenlere dayanılarak ispat edilmesi gerekmektedir.

Nişan bozulması sebebiyle nişanlanma töreni için tutulan salonun kira bedelini iadesi için maddi tazminat davası açmıştır.

Makaleler geri dön