Tenkis Davası

Makaleler geri dön

Tenkis Davası

 

Hukuki olarak adaletsiz durumlarda kaldığımız zamanlar olmuştur. Mesela mirasçısı olduğumuz bir büyüğümüzü kaybederiz ve bu kişinin saklı pay sahibi mirasçısı sıfatını taşırız ama vasiyete göre bu mirastan hakkımız olan payı alamayacağımızı öğreniriz. Bu durumda ne yapılmalı, var olan hak nasıl aranmalı? Yapılması gereken şey bir tenkis davası açmak ve hukuki yollarla hak aranmalıdır. Öyleyse tenkis davası nedir ve süreci nasıl ileriler inceleyelim.

Saklı Pay Sahibi Mirasçı Nedir?

Saklı pay sahibi mirasçı, miras bırakan kişinin tasarrufları sonucunda miras payı belli bir oranda korunan kişiye verilen addır. Bu kişilerin mirası üzerinde, miras bırakanın hiçbir şekilde müdahale imkanı olamaz ve bu paydan tasarruf edemez. Medeni Kanun’ a göre saklı pay sahibi mirasçılar:

  • Miras bırakanın altsoyu (çocukları, torunları ve onların çocukları)
  • Miras bırakanın anne/ babası
  • Miras bırakanın eşi

Davanın Açılma Şartları

Yüksek mal varlığına sahip olan biri vefatından önce vasiyetini hazırlatır. Bu vasiyette saklı pay sahibi mirasçıların da payı vardır ancak miras bırakan bazen inisiyatif kullanıp bu paylardan tasarruf etmek ister. İşte bu gibi durumlarda tasarruf çizgisini kanunun belirlediği noktaya çekmek için tenkis davası açılır ve mağduriyet giderilir.

Hangi Davadan İlerlemek Gerekir?

Tenkis davası miras davası üzerinden yapılan bir uygulamadır. Burada amaç, miras bırakan kişinin yaptığı keyfi paylaştırma sonucunda mağdur olan mirasçının, paylaştırmanın sınırını kanuni seviyelere çekerek ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Bu şekilde kanunun belirlediği sınırlar içerisinde bir tasarrufa gidildiği gibi mirasçının hakkı da gözetilmiş olur.

Miras Davası İçin Gereken İşlemler

Öncelikle iyi bir miras hukuku avukatı bulmak gerekir. Ardından avukatın yapacağı danışmanlıkla mirasçıların hakkı olan pay oranları doğru şekilde hesaplanmalıdır. Bu pay oranı mirasçının sıfatına göre değişkenlik gösterir. Örneğin;

  • Altsoy için miras hakkı yasal miras payının yarısıdır ancak çocukların pay oranı miras bırakanın sahip olduğu çocuk sayısına göre değişir,
  • Anne ve babanın miras oranları bu payın dörtte birine karşılık gelir,
  • Sağ kalan eşin payı ise altsoyla ya da anne/ baba ile mirasçı olması durumunda yasal payın tamamını, diğer durumlarda (tek başına ya da 3.zümre ile birlikte mirasçı olma gibi) miras payının dörtte üçünü kapsar.

 

Makaleler geri dön