Tereke Tespit Davası

Makaleler geri dön

Tereke Tespit Davası

 

Tereke; miras bırakan kişinin, sağlığında edindiği devir ve intikal edebilen tüm hukuk ilişkilerini kapsayan bir kavramdır. Miras bırakanın şahsına bağlı olarak gelişen ölüm olayı ile de sona erer. Haliyle tereke, miras bırakanın sağlığında edinmiş olduğu özel hukuk ilişkilerine eşit olmayabilir.

Terekenin bütününün belirlenmesi hukuken oldukça önemlidir çünkü miras bırakanın ölümünün ardından, mirasçılar tenkis gerçekleştirir. Bu noktada tereke, kanun koruyucu bir nitelik taşır ve bu özelliği yüzünden tereke üzerinde düzenleme yapılması önemlidir. Bu düzenleme ve sürecin işleyişi tereke davalarının kapsamındadır. Bu bağlamda tereke davası nedir, inceleyelim.

Düzenlemelerin Yapılması Süreci

Miras bırakanın vefatının ardından, mal varlığı hak oranları dahilinde mirasçılarının mülkiyetine girer ancak mirasın kişisel olarak paylaşılması süreci sona erene kadar koruma önlemlerinin alınması hak sahiplerinin de yararına olan bir durumdur.

Bu süreçte mirasçılar mal varlığının tespit edilmesi için terekenin tespiti davası açarlar ve bu dava usulü nitelik taşır. Daha sonrasında miras hukuku kapsamına giren bu davada miras bırakanın mal varlığının tamamı tespit edilir ve kayda geçirilmesinin ardından koruma altına alınır.

Sürecin Uzaması

Bazı durumlar sürecin uzamasına sebep olacaktır. Ailenin kalabalık olması, mirasla ilgili karışıklıklar, mirasa konu olan bölgelerin söz konusu dönemde değişen kanunlar kapsamında faklı bir işleme tabi olması sürecin uzamasına ve bazen zaman aşımına uğramasına sebep olur.

Ancak mirasçılar elbette bu durumda haklarını kaybetmezler. Bunun yanı sıra bazı durumlarda da mirasçı, pay sahibi olduğunun farkında olmayıp, sonradan durumu öğrenir ve bu süre zarfında davanın zaman aşımına uğradığını fark eder. Her iki durumda da ilgili hukuki süreçler tamamlandıktan sonra mirasçılar geriye dönük miras davası açıp, haklarını almak için tekrar bir süreç başlatabilirler.

Hangi Süre Zaman Aşımını Kapsar?

Zaman aşımı süreleri ise şöyledir:

  • Davacının mirasçı olduğunu öğrendiği ve davalının tereke ya da terekelerin kendisinde olduğunu öğrendiği zaman zarfından itibaren 1 yıl.
  • Her durumda, miras bırakan kişinin ölümünün ya da vasiyetin açıklanmasının ardından geçen 10 yıl.
  • İyi niyetli olmayan kişilere karşı 20 yıl.
Makaleler geri dön