Toplu İş Hukuku

Makaleler geri dön

Toplu İş Hukuku

Toplu İş Hukuku

İşçi ve işveren ilişkileri en tartışmalı bir konudur. Bu tartışmalı konu iş hukuku tarafından ele alınmaktadır. Elbette bu durumda avukat ihtiyacı da bir hayli artmaktadır.

İşçiler emek verdikleri, iş yerinde haklarını korumaya çalışırlar. Bunun yanı sıra; fazla mesai, işten çıkarılma gibi pek çok konunun çözümü iş hukuku ile mümkündür.

Oldukça karmaşık ilişkiler ve çözüm yolları konusunda iş hukuku devreye girer. İşçiler ve işverenlerin iş hukuku konusunda doğru bilgilere sahip olmaları son derece önemlidir. Bu noktada; hukuk bürosu tarafların bilgilenmesi açısından önemli rol oynar.

İş Hukuku

İş, işçi ve işveren konularını ele alan, işçi ve işveren arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları kanunlara uygun bir şekilde düzeltmek için vardır.

İş ve işveren arasında olabilecek uyuşmazlıklar İş Kanunu kapsamında iş mahkemelerince görüşülür.İş kanunu 1475 sayılı kanunla ele alınır.

Toplu İş Hukuku

İşçi sayısının fazla olduğu büyük işletmelerde işçi ve işveren tarafından toplu şekilde temsil eden sendikalar büyük işletmelerde uygulanır. Toplu iş hukuku;

  • Hak ve menfaat uyuşmazlıklarında devreye girer.
  • Uyuşmazlıkların çözümünü bulmaya yardım eder.
  • Grev, lokavt, arabuluculuk ve hakem kuralları gibi önemli konuları ele alır.
  • Söz gelimi; bir fabrikada grev olduğunda bu konuyla toplu iş hukuku ilgilenir.

İşveren Yükümlülükleri

İşverenin bir takım yükümlülükleri vardır. Her işveren yükümlü olduğu konuları bilmelidir.

İşçinin Ücretini Ödeme Yükümlülüğü

İşveren işçinin ücretini ödemekle yükümlüdür işçinin işveren tarafından ücretinin ödendiğini belgelemek durumundadır.

İşçinin Sağlığını Koruma Borcu

İşveren, işçinin çalışacağı ortamın güvenliğini sağlamak zorundadır. Söz konusu iş yerinde insan sağlığını ve aynı zamanda güvenliğini tehdit edebilecek unsurlar varsa bunlar tespit edilmelidir. Daha sonra ortam güvenli hale getirilmelidir.

İşçiye Eşit Davranma Borcu

İşveren, bir işçiye karşı samimiyken diğerlerine karşı mesafeli olamaz. Tüm işçilerine eşit davranmak durumundadır.

Doğum İzni Borcu

İş Kanunu’nun 74.maddesi uyarınca kadın işçiler doğum öncesinden 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta izin kullanabilmektedirler. Eğer, kadının doktorundan izni varsa doğum öncesi iznini kullanmayıp doğum sonrasında kullanabilme hakkına sahiptir. İşverenin işçinin bu hakkını kullanabileceğini bilmesi gerekir.

İşçinin Kullanacağı Araç ve Donanımı Temin Etme Borcu

İşçinin iş görebilmesi için belli araç, gereç ve donanımlara ihtiyacı vardır. Dolayısıyla tüm bu ihtiyaçların işveren tarafından temin edilmesi gerekir. Bu işverenin yükümlüğündedir.

Makaleler geri dön