Trafik Kazalarından Doğan Sürekli Sakatlık

Makaleler geri dön

Trafik Kazalarından Doğan Sürekli Sakatlık

 

Trafik Kazalarından Kaynaklı Olan Sürekli Sakatlıklarda Tazminat

Trafik kazalarına bağlı olarak gerçekleşen kazalarda haksız fiile uğramış ve beden gücünden kayıp yaşamış olan her kazanın mağduru ,sürekli sakatlığa ilişkin tazminini zarara sebebiyet veren kişilerden veya sorumlu sigorta şirketlerinden isteyebilmektedir.

 

Sürekli Sakatlık Nedir?

 

Sürekli sakatlık, kişinin kaza neticesinde süreklilik arz edecek sakatlık nedeniyle yaşadığı beden gücü, efor kaybı anlamına gelmektedir.

Borçlar Kanunu 41. Madde ve 46. Madde ,kaza sonucu beden gücü ve efor kaybı yaşayan kişilerin uğramış olduğu zararların ilgili kişi veya kurumlardan talep edilmesi hususunu düzenlemektedir. Borçlar Kanunu 41. Madde “Gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur.’’ Borçlar Kanunu 46. Madde “Bedensel bir zarara uğrayan kimse, çalışma gücünün tamamını veya bir kısmını yitirmekten ve ilerde iktisadi yönden karşılaşacağı yoksulluktan doğan zararını ve bütün masraflarını isteyebilir” denilmiştir.

 

İlgili maddelerden de anlaşılacağı üzere zararın tazmininden anlaşılması gereken kaza sonucu sürekli sakatlıkla beraber oluşan veya ileride dogması muhtemel zararlarda sürekli sakatlık tazminatı çerçevesinde değerlendirilir.

 

Sürekli Sakatlığa Bağlı Olarak Talep Edilebilecekler

 

  • Sürekli Sakatlık ve Geçici İş Göremezlik: Zarara uğramış kişinin çalışmamasından veya çalışma hayatındaki gücü kaybından kaynaklı zararlarının tazmini için talep edilebilecek tazminattır.

 

  • Kazanç Kayıpları ve Ekonomik Geleceğin Sarsılması: Kaza sonucunda kişinin çalışamaması sebebiyle edinemediği kazanç ve ileriki süreçte kaza öncesindeki gelirine sahip olamaması nedeniyle talep edilebilecek olan tazminattır.

 

  • Tedavi Giderleri: Zarara uğramış olan kişinin sakatlık durumunun düzelmesi için almış olduğu her türlü tıbbi müdahaleye karşılık gelen bedeller.

 

  • Bakıcı Giderleri: Gerçekleşen trafik kazası sebebiyle zarara uğrayan kişinin bakıma muhtaç olması ve bu sebeple bir bakıcının yardımını almak durumunda kalması halinde bu zararlarda alacak kalemi olarak talep edilebilecektir.

 

Yukarıda belirtilen zarar kalemlerinin tamamı haksız fiile sebebiyet veren kişiden veya sorumlu sigorta şirketlerinden talep edilebilir.

 

 

 

 

 

Makaleler geri dön
Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp