Ümraniye Miras Avukatı

Makaleler geri dön

Ümraniye Miras Avukatı

Ümraniye Miras Avukatı

Ümraniye’de faaliyet gösteren Ümraniye Miras avukatları; vasiyet ve miras sözleşmesi düzenlenmesi gibi hatta veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi gibi miras davası işlere bakmaktadır. Reddi miras, tereke tespiti, izale-i şüyuu ve vakıf kurulması gibi benzer miraslarda uyuşmazlık davalarına da temsil etmekte ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ümraniye miras avukatları, miras hukuku süresince ilgili davalarda, veraset ilamı alınmasında, vasiyetnamenin iptal edilmesinde, tenkis davasının açılmasında, mirasçılık belgelerinin iptal edilmesi ve mirasın reddi gibi davalarda değerli müvekkillere en etkili sonuçları sağlamak adına hukuki destek hizmetini vermektedir.

Miras Hukuku ve Terimleri Nelerdir?

Öncelikle miras hukuku gerçek olan bir kişinin ölümün gerçekleşmesi veya gaipliğine karar verilmesi halinde devreye girmektedir. Kalan mal varlığının kimlere nasıl ve ne şekilde verileceğini, nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kuralları gereğince meydana gelen özel bir hukuk dalıdır.

Miras hukukunda, ölüm sonrasında hukuku ilişkileri, menkul ve gayrimenkul olarak bıraktığı malları düzenleyen kişiye miras bırakan denmektedir. Vefat edeni mütevaffa veya muris anlamına da gelerek sıklıkla miras bırakan olarak kullanılmaktadır.

Mirasın intikalı ile terekeye sahip olan kişiler, intikal sonucunda miras haklarına sahip olmaktadırlar. Bunun dışında miras bırakanın ölümünün gerçekleşmesi veya gaipliğine karar verilmesi halinde hak sahibi kişiye de ‘’mirasçı’’ denmektedir.

Ümraniye miras avukatları bu konuda ki tecrübeleri ile tam desteği göstermektedir. Ayrıca bunun dışında mirasçılar, mirasçı ve aranmış mirasçı olarak da ikiye ayrılmaktadırlar. Bunlar;

 • Yasal Mirasçı: Bir kimsenin ölümünün gerçekleşmesi ile birlikte geriye kalan menkul veya gayrimenkul mallarının diğer haklar ile aksine düzenleme olmadıkça yasal yollarla bu kişiye kalması durumudur.
 • Atanmış Mirasçı: Miras bırakan kişi kendi hür ve iradesi ile mirasının dilediği kadarını ve belli bir miktarını öncesinde belirlemiş olan kişiye bırakması durumudur.

Ümraniye Miras Avukat Ekibi Hizmetleri

Ümraniye miras avukatlarının sağladığı birçok hizmet te bulunmaktadır.

Bunlar;

 • Veraset ilamının alınması
 • Vasiyetname belgelerinin düzenlenmesi
 • Vasiyetname iptallerinin davası
 • Tenkis davalarının açılması
 • Mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması
 • Miras reddinin davasının açılması,
 • Muris muvazaası davalarının açılması,
 • Miras sözleşmesinin öncesinde ve sırasında hazırlanması
 • Ölünceye kadar bakma akdi sözleşmesinin hazırlanması

 

Gibi birçok Ümraniye miras avukatlarının bilgi ve tecrübelerinden yararlanabilirsiniz.

Miras Sözleşmeleri Nasıl Gerçekleşmektedir?

Mirası bırakan kişinin üçüncü kişilerle ölümünden sonra hüküm doğurması üzerine yaptığı ve kural olarak tek taraflı dönülemeyen sözleşmelere miras sözleşmeleri denmektedir. Bu sözleşme ile vasiyetnamelerde farklı olarak iki tarafında iradelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmaktadır.

Miras sözleşmesi ile miras bırakan kişinin mirası, belirli mal ile yaptığı kişiye ve üçüncü bir seçtiği kişiye bırakabilmektedir. Bunlar miras hukuk kavramında olumlu miras olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda ileride muhtemel mirasçı ile karşılık sağlanmada veya karşılık sağlanarak mirastan feragat etme sözleşmesi de gerçekleştirilmektedir. Olumsuz sözleşmeyi de bu tarz bir yorumla açıklanmaktadır.

Kısaca miras sözleşmesi, miras sözleşmesinin tarafları ve karşılıklı bir şekilde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Hazırlanmış olan sözleşme, memurun ve diğer tanıklar önünde imzası gerçekleşmelidir.

Ümraniye Miras Hukuku Avukatı

Ümraniye miras hukuku avukatları Ümraniye bölgesine hizmet etmektedir. Profesyonel ekip ve kadroları ile tecrübe ve bilgilerinden oldukça faydalanabilirsiniz. Ümraniye miras hukuk avukatlarına kolaylıkla bürolardan ulaşabilirsiniz. Güvenli ve etkili bir hukuki danışmanlık neticesinde birçok meseleyi daha fazla hukuki sürece dönüştürmeden çözümlemeyi hedeflemiştir.

Ümraniye miras avukatlarının öncelikle amacı kişilere uzlaştırmaktadır. Ancak bu boyutta ki diğer alternatifleri hukuki süreçte gerekli yöntemlerle çözümlemektedir. Hem yargı süreçlerinde hem de müvekkilini daima koruma taraftarı olmaktadır.

 

Makaleler geri dön