Alacak Davaları

Alacak Davaları

Alacak davası; karşılığı mal ya da para ile ifade edilen edimlerin yerine getirilmemesi sonucu, alacaklı tarafından devlet eliyle tahsilin gerçekleştirilmesidir. Alacak davası hususunda sizlere ihtiyacınız olan bilgiyi veriyoruz.

Alacak Hakkı

Alacak hakkına sahip olan kişiye alacaklı denilir. Alacakların devri mümkün olup, devri yazılı şekli ile yapılması gereklidir. Alacak hakkının doğması için sözleşme ya da yapılan bir işe karşılık oluşması gerekir. Kanunlarla alacak davaları konusunda devrin hangi şekillerde yapılabileceği belirtilmiştir.

Alacak Davası ve Borç Çeşitleri

Alacak davasının farklı çeşitleri bulunuyor. Bunlar arasında; alacak senedi, tahvil, borç senedi, ipotekli alacak, peşin hesaplar, depozito, kısa vadeli ve uzun vadeli alacaklar, avanslardır. Alacakların senetli ya da senetsiz olması durumuna göre ise; senetli alacaklar ve senetsiz alacaklar bulunuyor. Senetli alacaklar; mal satışı ya da hizmet sonucu doğan alacaklardır.

Senetsiz alacaklar ise cari hesap olarak işleyen açık hesaplardır. Alacak davasında, edimi yerine getirmekle yükümlü kişi olan borçlunun ödemesi gereken borç çeşitleri bulunuyor. Bunlar; muaccel borç ve müeccel borçtur. Muaccel borç; Ödeme günü gelen alacakları ifade eden muaccel borç, vadesi dolan ve tahsil zamanı gelen alacaklardır.

Borçlunun muaccel olan borcunu ödememesi alacak davasına konudur. Müeccel borç ise; Ödeme günü belirli bir süre sonra gelecek olan ve ivedi bir alacak olmayan borç türüdür. Alacak davasında sizlere gereken tüm hukuki bilgiyi vermekteyiz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp