Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Medeni Hukuk kapsamında yer alan gayrimenkul hukuku konusu itibari taşınmaz malların korunmasına yönelik hakların arandığı, toplumu ilgilendiren hukuk dalıdır. Gayrimenkul Hukuku’nda ev, tarla, arazi, arsa, daire, apartman, müstakil gibi taşınmazlar yer almaktadır. Gayrimenkul Hukuku diğer hukuk dalları arasında özel bir uzmanlık gerektiren hukuk dalıdır.

Uzman kişiler tarafından kişilerin haklarını korumak ve oluşabilecek sorunların bertaraf edilmesini sağlamak adına özel olarak kanun ile korunan haklar arasındadır.

Gayrimenkul Hukuku Kapsamı

Gayrimenkul Hukuku’na konu olan tapu iptal davası, tescil davaları, Müdahalenin Men’i, el atmanın önlenmesi, Şufa, Ön alım, muris davası, imar plan değişikliği, mirasçıdan mal kaçırma hususunda sizlere detaylı bilgi veriyoruz. Kamulaştırma, tezyid-i bedel, yabancıların mülk edinmesi, ipotek, irtifak ve intifa olarak bilinen ayni hak tesisi, terkini, bu tür işlemler için gerekli süreçlerin hazırlanması, gayrimenkul desteği, uzmanlardan alınan bilgiler ışığında gayrimenkul haklarının korunması hedeflenir.

Gayrimenkul Hukuku’nda Yapılan İşlemler

Kira sözleşmelerinim hazırlanması, feshi ve yönetilmesi gibi durumlar da Gayrimenkul Hukuku’na konu iken aynı zamanda uzmanlar tarafından ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için de bu hukuk dalı ilgilidir. Satış sözleşmeleri, hasılat paylaşımları, haciz, ihtiyati tedbir, gayrimenkul satış vaadi, ipotek terkini ve ipoteğin kurulması işlemi öncesi ve sonrası tüm işlemler Gayrimenkul Hukuku’nun konusudur.

Bu nedenle uzmanlık isteyen ve işleyen sürelerin önemli olduğu bu hukuk dalı için hakların korunması adına Gayrimenkul Hukuk uzmanlarından yardım alınmalıdır.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp