İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdarenin kuruluş ve işleyiş olarak uygulanan kamu hukuku alanının tamamını inceleyen bir bütün denilebilecek idare hukuku, kapsamlı olması dolayısıyla en önemli kaynağı idari yargı içtihatlarıdır. Kamu gücü alanında incelenen bir hukuk dalı olduğundan idarenin hukuku anlamını taşımaz.

İdare Hukuku Ne Şartlarda Uygulanır?

Verdiğimiz hizmet idarenin sorumlu tutulabildiği alanlarda her türlü eylem ve olaya karşı yargı gücüne başvurulması için kişiler adına sağladığımız bilgilerden oluşuyor. Yargı yolunun kapalı olduğu alanlar da doğal olarak mevcut bunlar; Cumhurbaşkanının tek başına sorumlu olduğu alanlar, Yüksek askeri şura kararlarına, Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu kararlarına, uyarma ve disiplin cezalarına itiraz etme hakkı bulunmadığından yargı yolu kapalı sayılıyor. Yapılan itiraz hukuka aykırı olduğunda geçerli sayılmayarak sınırlanabiliyor.

İdare Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

İdari olarak görülen idarede yetki genişliği, idarenin bütünlüğü, hiyerarşi gibi kapsamlı alanlarda uygulanan idare hukuku çok çeşitli bir alan olup kurumsal olarak üzerinde durulması şart olan hukuk dallarından bir tanesidir. Üstün ilke idare değil kamu hukukudur dolayısıyla burada incelenen unsur idare olmaktan çıkmıştır.

Ayrıca özel hukuku da kapsadığından hem kamu hem özel olarak da hizmet verebilir. Bizim verdiğimiz bilgilendirme de bundan ibarettir. Dolayısıyla idare hukukunun üzerinde durulması gereken alanı da fazla olduğundan bu çeşit bilgilendirme her açıdan yetersiz kalabileceğinden detayını avukatlar aracılığı ile öğrenmek mümkün.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp