İş Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Bireysel iş hukukunda işçiyle işveren arasındaki iş ilişkisine dayalı olarak, işçinin çalışma ortamındaki hakları ve sorumlulukları düzenlenir. Aynı zamanda çalışma şartları da 4857 sayılı kanuna uygun şekilde belirlenir. Toplu iş hukuku ise daha çok sendika ve toplu iş sözleşmesini içeren düzenlemelerden oluşur.

İşçi İle İşveren Arasındaki İş Sözleşmesi

İş sözleşmesinde işçi bağımlı olarak iş görmeyi, işveren ise ücret ödemeyi üstlenir. Belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmak kural iken, belirli süreli iş sözleşmesi yapılması istisnadır. Biz işçiyle işveren arasındaki bu sözleşmeye dair genel bilgilerin yanı sıra işçinin hakkının ihlal edildiği durumları tespit ederek bu konuda da ayrıntılı bilgiler veriyoruz. Çünkü iş kanunu nispi emredici niteliktedir ve işçinin korunması ilkesine bağlıdır.

İşçi İle İşverenin Hakları ve Borçları

Biz öncelikle iş hukukuyla ilgili olarak kimlerin 4857 sayılı kanuna göre işçi kapsamına girdiği, girmeyenlerin hangi kanuna tabi olduğuna dair bilgiler veriyoruz. Daha sonrasında ise işçinin ve işverenin hak ve sorumluluklarına dair bilgilerimiz yer alıyor. Kısaca işçinin borçları; çalışma, sadakat, rekabet etmeme borcu olarak sayılabilir. İşverenin borçları ise; ücret ödeme, eşit davranma, işçinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma, işçinin kişisel verilerini koruma borcu olarak sayılabilir.

İşçinin İzinleri

İş hukuku ile işçinin izinlerine dair ayrıntılı bilgiler de kanunda yer almaktadır. Buna dayalı olarak işçinin hangi izinleri ücretli veya ücretsiz olabilir, ücretli izinlerden hangisini ne kadar kullanabilir şeklinde bilgiler veriyoruz.

İşçinin ücretli izinleri; analık halinde izin, hafta tatili izni, yeni iş arama izni, evlenme- ölüm vs. mazeret izinleri, hastalık izni, ulusal bayram ve genel tatil izinleri, yıllık ücretli izin olarak sayılabilir. Burada doğru bilgileri almak için iş hukuku alanında profesyonel ve deneyimli kişilerden bilgi almanız önem arz eder.

Çünkü iş hukukunda somut olaya göre süreler çok fazladır ve bu sürelerin kaçırılması durumunda bazen geri dönüş imkanı olmaz. Haklarınızın tam anlamıyla korunabilmesi ve bu hakka kavuşabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp