İş Kazası

İş Kazası

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre belirlenen iş kazaları kapsamında; planlanmadan vuku bulan yaralanmalar bulunuyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu 13. madde uyarınca belirlenen ve iş kazası olarak nitelendirilen durumlar iş kazası olarak kabul edilir. İş kazalarında, kişilerin bazı hakları vardır. Önemli olan gerekli bilgiye sahip olmak ve doğru bir şekilde hakkın aranmasıdır. İş kazası için dilediğiniz bilgiyi sizlere sunuyoruz.

Hangi Olaylar İş Kazası Kabul Edilir?

Çalışanın sigortalı olarak çalıştığı ve yaptığı işin bir işverene bağlı olması durumunda, görev nedeni ile işyeri dışında çalışması gereken durumlarda yaşanan kazalar iş kazası olarak kabul edilir. Bunun dışında; emziren kadın çalışanın, süt zamanında, sigortalı çalışanın işveren tarafından sağlanan ulaşım zamanında meydana gelen olaylarda yaşanan kazalar da iş kazası olarak nitelendirilir. İş kazasında kişinin sigortalı olması ve olay sonrası anında ya da ilerleyen zamanlarda kazaya bağlı bedenen, ruhen özre maruz kalması önemlidir.

İş Kazası Çeşitleri

İş kazası farklı sonuçlara neden olabilir. Yaralanma boyutuna göre kazalar, ölüme sebebiyet veren kazalar, sürekli olarak iş göremez hale getiren kazalar, tedaviye ihtiyaç duyulmayan kazalar iş kazaları arasındadır. İş kazalarında yaralanmanın hangi bölgede olduğu da önemlidir. Kafa yaralanmaları, düşme, incinme, yanma, ezilme, iç organ yaralanması, sıkışma, elektrik kazaları ve ruhsal olarak etkilenmeye sebebiyet veren kazalar iş kazalarının boyutunu ortaya çıkarır.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp