Kişiler ve Vesayet Hukuku

Kişiler ve Vesayet Hukuku

Kişiler Hukuku ve Vesayet Hukuku kişilerde ya da tüzel kişilerde kişilik başlangıcı, kişiliğin sona ermesi gibi durumlarda yapılan yasal düzenlemeleri kapsar. Kişilerde hak ehliyeti başlangıcından ölüme kadar olan tüm süreçte yapılması gereken yasal işlemlerin yürütülmesini sağlar. Vesayet Hukuku ise ergin ya da kanunda belirtilen yaş sınırına uygun küçüklerin, 4721 sayılı Medeni Kanun kapsamında korunmasını sağlayan bir hukuk alanıdır.

Mahkeme kararı ile ya da kanuni gereklilik sonucu kişilerin vesayet altına alınması vesayet kanunu ile gerçekleşir. Bu anlamda kişiler ve vesayet hukuku ile kişiliğin korunması, kanunlar ile güvence altına alınır.

Kişiler Hukuku

Kişiler Hukuku kapsamında; fiil ehliyeti, ölüm karinesi, gaiplik, tüzel kişilik hak ehliyeti, hısımlık gibi konular yer almaktadır. Tüm bu durumlar ve Kişiler Hukuku’na özgü durumlarda kişilerin haklarının korunması amaçlanır. Kişilerin isim üzerinde hakkı, soyadı değiştirme hakkı da bu hukuk dalı içerisindedir.

Vesayet Hukuku

Vesayet altına alınan ergin ya da küçük için vasi tayini mahkeme ya da kanuni zorunluluk yolu ile yapılır. Kısıtlılar hakkında atanan vasi ile kısıtlı kişinin maddi ve manevi hakları koruma altına alınır. Hukuki işlemlerde vasi tarafından temsil edilen tüm süreçler takip edilir. Vasi gerektiren hususlar arasında; yaş küçüklüğü, hapis cezası, kişinin kendi talebine bağlı olarak vasi istemesi, kısıtlılık ve velayet altında bulunmayan her 18 yaş altı çocuk için vasi atanır.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp