Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku; ölüm veya gaiplik halinde kişilerin belirttiği veya belirtmediği şekilde mirasın kime intikal edileceği üzerinde durulan hukukun bir alt dalıdır. Miras hakkı anayasal bir haktır. Miras hukukunun bazı ilgilendiği alanlar vardır ve bu alanlar üzerinde durularak mirasçının ve bazı kişilerin haklarının belirlenebildiğini net olarak söyleyebiliriz.

Miras Hukukunun İlgilendiği Konular Nelerdir?

Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar, miras sözleşmesi, vasiyetname, mirasın reddi, mirasın reddinin iptali, miras ortaklığı, mirasçı atama, alacaklılara karşı sorumluluk gibi konular genel olarak miras hukukunun ilgilendiği alanlardır. Kişilere bu yönde nasıl hizmetlerin verileceğinin üzerinde durarak onlara gereken bilgileri bu alanda vermeye çalışıyoruz. Genel olarak miras hukuku bu gibi alanlarda kişilerin mirasını teslim almasını ve bunun kanunlar yoluyla çözümlenmesini sağlar.

Miras Hukuku ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Miras hukukunda dikkat edilmesi gereken pek çok ayrıntı vardır. Bunlardan ilki miras avukatının belirlenmesi ve kişilerin miras hukuku alanında yeterli bilgiye sahip olabilmesidir ayrıca mahkemenin tespit edilebilmesidir. Kişilerin yerleşim yeri belirtilmeli, mirasçılık belgesinin alınması, mirastan yararlanma hakkının saptanması, medeni haklardan yararlanmaktır. Kişinin sağ olabilmesi en önemli ayrıntıdır.

Türk medeni kanunu baz alınarak mirastan yararlanma haklarının iyi öğrenilebilmesi sonradan sorun oluşmaması açısından şarttır. Genel olarak biz bu alanlarda kişilere bilgilendirme yaparak oluşabilecek sorunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Böylece miras hukuku alanında da ilerleme kaydedildiğini söyleyebiliriz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp