Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Kişilerin haksız fiillere maruz kalması sonucu uğramış olduğu maddi ve manevi tazminat hakkının yerine getirilmesini sağlayan hukuk dalıdır. Bu tür anlaşmazlıkları konu alan tazminat hukuku; maddi tazminat ve manevi tazminat olarak birbirinden ayrılmaktadır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Kapsamı

Maddi ve manevi tazminat davasına konu olan olaylar arasında; borç hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali, trafik kazası, yaralanma, hakaret, iftira, ölüm bulunur. İş hukukundan kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar ya da iş kazası gibi durumlar maddi ve manevi tazminata konu olarak ele alınır.

Maddi Tazminat

Haksız fiil sonucu mağdur olan kişinin uğradığı zararın maddi olması sonucu, zararın karşılanması adına maddi tazminat davası açma hakkı saklıdır. Maddi tazminata konu olaylar arasında; ölüm kaynaklı destek yoksunluğu, iş görmemezlik sonucu gelirinin olumsuz yönde etkilenmesi, bedensel ve mala zarar ile ilgili talepleri yer alır.

Manevi Tazminat

Tazminat hukuku içerisinde yer alan ve kişiyi manevi yönden yıpratan durumlar için, mağdur kişiye tanınmış dava hakkıdır. Davacının maruz kaldığı fiil ve eylemden dolayı uğramış olduğu ruhsal bütünlüğü bozan durumların ortaya çıkması sonucu manevi zararın giderilmesi amaçlanır. Medeni Hukuk’un konusu olan boşanmaya dair manevi zararlar da manevi tazminata konu olabilir. Tazminat davası açmak için yetkili mahkemeler yerleşim yeri mahkemesi olup, daha detaylı ve kapsamlı bilgi almak adına sizlere yardımcı oluyoruz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp