ZİNA VE BOŞANMA

Makaleler geri dön

ZİNA VE BOŞANMA

ZİNA

Evli bir şahsın, eşinden başkasıyla cinsi münasebetlerde bulunmasıdır.Cinsel sadakat evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulması sonucunda eşler için doğan yükümlülüklerden birisidir.4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun m161 f.1.hükmüne göre “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.Boşanma davası açarken yaşadığınız konutu aile konutu tahsisine,velayet,tedbir nafakası,iştirak nafakası,yoksulluk nafakası,maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz.

Eşin dava açılmadan önce ve davanın devamı sırasında  dahi başka kadınla veya erkekle birlikte otelde aynı odada kaldığı ispatlanması halinde boşanma zinadan dolayı gerçekleşmiş olur.

Zinada ispat yükü davacıdadır.

Zina için suç üstü gerekmez.Kuvvetli deliller yeterlidir.

Zinayı öğrenmeden itibaren altı ay zinadan itibaren 5 yıl içinde açılmalıdır.

Unutulmamalıdır ki  zina fiili ispatlanabilir olmalı ve kanunun öngördüğü süreler geçirilmiş olmamalıdır.

İÇTİHATLAR

Geceyi bir başka erkeğin evinde geçirme zinanın varlığı için yeterlidir.

Ortak konutta bir başka erkekle yakalanmış olma zina sebebine dayalı boşanma davasının kabulünü gerektirir.

Makaleler geri dön